O NAS            KONTAKT
ZBIORY

       Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin. Poziom kompletności księgozbioru w każdej dziedzinie uzależniony jest  od zapotrzebowania środowiska. W ostatnich latach wzrastała liczba osób uczących się, zmieniających lub podwyższajacych swoje wykształcenie. W związku z tym zmieniał się nieco profil gromadzonych zbiorów. Więcej nabywa się literatury naukowej i popularnonaukowej z takich dziedzin jak : pedagogika, prawo, politologia, ekonomia, chemia, fizyka, informatyka, historia, historia sztuki, filozofia,  językoznawstwo, literatoroznawstwo, geografia, ochrona środowiska, psychologia, religioznawstwo,  socjologia, zarządzanie i wielu innych. Z każdej dziedziny wiedzy  biblioteka posiada co najmniej kilkanaście najnowszych pozycji książkowych. Nie zapomina się także o literaturze pięknej - polskiej i obcej. Ogółem radziejowska książnica

liczy 56352 woluminów ( dane z 31 grudnia 2015 roku).

 

W 2015 roku  biblioteka powiększyła zbiory o 1410 wol.  Zakup wyniósł 1055 wol. - w tym ze środków samorządowych - 499 wol. oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 572, z innych źródeł finasowania nie zakupiono książek.,   355 wol. stanowiły dary.

W czytelni biblioteki gromadzone są także REGIONALIA dotyczace terenu Kujaw -  historii, archeologii,  geografii, literatury, folkloru, ochrony środowiska, statystyki, turystyki i innych dziedzin. Tutaj znajdują sie  również czasopisma - dzienniki ogólnopolskie i regionalne, tygodniki i miesięczniki. Chętni mogą wypożyczać lub korzystać na miejscu z gazet codziennych (Gazeta Pomorska, Gazeta Wyborcza), tygodników i miesięczników (Polityka, Do Rzeczy, Newsweek, Przegląd, Mówią Wieki), prasy regionalnej (Radziejowianin, Powiatowe ABC), kolorowej prasy kobiecej, a także czasopism dla dzieci (Świerszczyk, Kubuś Puchatek). Na stanie  biblioteki są  także czasopisma oprawne i  zbiory specjalne - elektroniczne i audiowizualne.

 

Zbiory udostepniane są zarówno na  zewnątrz jak i na miejscu. Szczegółowe informacje korzystania z zasobów bibliotecznych zawarte są w regulaminach działów udostepniania. Od kilku lat  biblioteka wdraża program MAK+, opracowany przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Wszystkie nabytki książkowe (bieżące) katalogowane  są na komputerze i udostępniane on - line.