Logo BIP

Informacje o podmiocie

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. im Franciszka Becińskiego

 

Adres:  88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33

 

Telefon ogólny -  54 285 3280,

Wypożyczalnia dla dorosłych 533 099 673,

Karolina Ćwikła - DYREKTOR BIBLIOTEKI  537 932 935


Adres e-mail:  bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl

Strona internetowa: http://www.bibliotekaradziejow.cdx.pl


Władze jednostki: Karolina Ćwikła - DYREKTOR BIBLIOTEKI 


NIP: 889-13-57-250
REGON: 910933167

 


Biblioteka czynna:

poniedziałek    8.00 - 16.00
wtorek              8.00 - 16.00
środa                8.00 - 16.00
czwartek          8.00 - 16.00
piątek               8.00 - 16.00

oraz 1 i 2  SOBOTA miesiąca:  8.00 - 12.00

 LIPIEC – SIERPIEŃ  w  SOBOTY  NIECZYNNE

 


Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego podlega Filia Nr 1 , ul. Szpitalna 3.

W ramach MiPBP działa także punkt biblioteczny w Przedszkolu Publicznym w Radziejowe.

 

Archiwalna wersja strony BIP jest dostępna pod adresem:

http://www.archiwum.bip.umradziejow.pl/?k=81

 

INSPEKTOR  OCHRONY  DANYCH:   KRZYSZTOF WĄTROBICZ

e-mail: bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl

tel. 54 285 32 80

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie posiada osobowość prawną - jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1/2000 - prowadzonym przez jej Organizatora. Organizatorem Biblioteki jest Samorząd Miasta Radziejów.
MiPBP w Radziejowie działa na podstawie statutu Biblioteki nadanego Uchwałą nrVI/2007 Rady Miasta Radziejów z dnia 27 kwietnia 2007r. Uchwałą nr XI/95/2000 Rady Miejskiej w Radziejowie z dnia 30 maja 2000 roku przejęła zadania powiatowej biblioteki publicznej a przejęcie tych zadań nastąpiło na drodze porozumienia zawartego w dniu 30 maja 2000r., zawartego między Zarządem Powiatu w Radziejowie reprezentowanym przez Starostę - Romana Szczerbiaka a Zarządem Miasta - Markiem Szuszmanem.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie jest kontynuatorką tradycji bibliotekarskich rozwijających się w naszym mieście już od XVIII w. Jest placówką nowoczesną o szerokim zakresie działalności, dostosowującą na bieżąco ofertę do potrzeb tysięcy czytelników. Biblioteka oprócz działalności ściśle bibliotekarskiej prowadzi także szeroko pojętą działalność kulturalno-edukacyjną poprzez spotkania autorskie, pokazy, prelekcje, wykłady, lekcje biblioteczne, konkursy (wiele z nich ma charakter powiatowy) oraz wystawy.
Nasza placówka współpracuje też z instytucjami pożytku publicznego, organizacjami społecznymi, a jako biblioteka powiatowa otacza opieką merytoryczną biblioteki z terenu powiatu. Ofertą radziejowskiej biblioteki jest przede wszystkim jej bogaty, na bieżąco uzupełniany nowościami ponad 50 – tysięczny księgozbiór, podzielony na:  wypożyczalnię dla dzieci, wypożyczalnię dla dorosłych,  wypożyczalnię naukową, czytelnię z księgozbiorem podręcznym, a także zbiory regionalne. W naszej ofercie znajduje się także 200 audiobooków oraz kilkaset komiksów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Książki dostępne są także w filii szpitalnej biblioteki - filia szpitalna  nr 1  ul. Szpitalna 3, a także w punkcie bibliotecznym w Przedszkolu Publicznym w Radziejowie.

Biblioteka opracowuje cyfrowy katalog książek http://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedAuth=150, w którym znajduje się już ponad 35 tys. pozycji. To ukłon w stronę  czytelników, którzy za pomocą internetu mogą sprawdzać, a docelowo w przyszłości także wypożyczać interesujące książki. Radziejowska książnica zapewnia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do internetu na siedmiu stanowiskach komputerowych oraz możliwość kserowania wybranych fragmentów książek i czasopism.

Dla lepszego kontaktu z czytelnikami od kilku lat biblioteka prowadzi stronę internetową www.bibliotekaradziejow.cdx.pl  Sprawne i profesjonalne funkcjonowanie placówki zapewnia kadra pracowników z wykształceniem bibliotekarskim a także historycznym i administracyjnym, która na bieżąco uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Staramy się aby każdy czytelnik wyszedł od nas z interesującą książką lub uzyskał pomocną informację.

Biblioteka posiada też konto na  Facebooku  http://pl-pl.facebook.com/biblioteka.wradziejowie/

Przy bibliotece działają Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych oraz Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, w których chętni „godzinami" dyskutują o literaturze współczesnej. Bibliotekarze radziejowskiej książnicy są członkami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 

Przedmiotem działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie jest szeroko pojęta działalność kulturalna, szczególnie czytelnicza, edukacyjna oraz informacyjno-bibliograficzna. Odnowa, pomnożenie i popularyzacja narodowego dziedzictwa kultury oraz dziedzictwa kulturowego Kujaw. Upowszechnianie wiedzy, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących realizacji potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych społeczeństwa Miasta i Powiatu. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym (obsługa biblioteczna pacjentów w Filii nr 1 - szpitalnej). Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych. Udzielanie gminnym bibliotekom samorządowym z terenu powiatu radziejowskiego pomocy instrukcyjno-metodycznej. Prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzacji sztuki, nauki, upowszechnianiu dorobku kulturalnego Miasta i Powiatu. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb kulturalnych. Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze powiatowym. Organizacja doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych w powiecie radziejowskim.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z piśmienniczego dorobku przez nas zgromadzonego.