O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

ROK KULTURALNY 2015

ROKIEM FRANCISZKA BECIŃSKIEGO

w 40 rocznicę śmierci.

 

         

      

 

5 IX 1897 - 3 VII 1975r.

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

W czwartek 8 października o godzinie 11.00

 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego odbędzie się pierwsze spotkanie online w ramach projektu

 

"AKCJA: e-motywacja"

 

Temat spotkania to: ,,Razem możemy więcej”.

Porozmawiamy o współpracy i podejmowaniu nowych wyzwań… grupowo - bo tak może być raźniej! Gościem specjalnym webinarium będzie aktorka

teatralna i filmowa- Pani Emilia Krakowska. 

 

 

Zapraszamy słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

i wszystkich zainteresowanych tematem

na wirtualne spotkanie

 

informacje o akcji   https://biblioteki.fundacja.orange.pl/biblioteka/e_motywacja/

 

 

 

 

****************************************************************

 

28.09.2015r.

 

 

Nikola Zalesiak otrzymała nagrodę książkową

w konkursie czytelniczym

"KSIĄŻECZKA AKTYWNEGO CZYTELNIKA"

(jako pierwsza spośród uczestników

zdobyła 25 punktów).

 

 

 

 

 

 

 ************************************************************

 

 

ROK KULTURALNY 2015 – ROKIEM FRANCISZKA BECIŃSKIEGO
w 40 rocznicę śmierci
PIEWCY KUJAW
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego
(Miejski Zespół Szkół )

 

ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY  


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego

 pt. „Franciszek Beciński – kujawskie inspiracje”

 
REGULAMIN
Cele konkursu- kształtowanie wrażliwości na piękno Ziemi Kujawskiej postrzeganej przez pryzmat poezji Franciszka Becińskiego.
- rozwój świadomości regionalnej,Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu  fotografii inspirowanych poezją Franciszka Becińskiego w formacie nie mniejszym niż
20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie tylko godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie
 o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą „Franciszek Beciński – kujawskie inspiracje”
 (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić


5.Prace należy przekazywać pocztą lub osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33
 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – ROK FRANCISZKA BECIŃSKIEGO”.
6.Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.
7.Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.


Terminy:Czas trwania konkursu

15.01.2015 - 31.10.2015r. (decyduje data stempla pocztowego).


Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Listopadzie 2015r.

Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia na wystawę pokonkursową.


Nagrody:


Przewiduje się nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie


Uwagi:– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) 285 32 80

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

19.09.2015r.


 Dzisiaj po raz pierwszy spotkał się Dyskusyjny Klub Książki (młodzieżowy). Nie mamy jeszcze nazwy. Wszystko w swoim czasie. Cztery pasjonatki czytania książek, a dyskusja była gorąca. Wspólnie wybrałyśmy dwie książki: "Bella i Sebastian" Vaniera i "Biblioteka pana Lamoncella" Grabensteina. Bierzemy się do czytania!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

5 września 2015r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego odbyło się Narodowe Czytanie "Lalki" Bolesława Prusa. W czytaniu uczestniczyła młodzież z LO w Radziejowie z Panią Małgorzatą Santysiak i Magdaleną Bugalską. Czytały

m.in. Pani Alina Krupińska, Patrycja Ludwicka, Teresa Gadzinowska, Dorota Świderska i Danuta Wielgosz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

20.08.2015r.

 

DYSKOTEKA

na zakończenie

WAKACJI W BIBLIOTECE

 

Szybko i wesoło upłynęły zajęcia wakacyjne organizowane przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie.

Ostatni dzień zajęć upłynął na tańcach i zabawie.

 

 

 

 

 

 

Taniec - "Kaczuchy"

 

 

 

Zabawa - krzesełka

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

 18.08.2015

 

Zajęcia plastyczne w bibliotece

-  kukiełki z plastikowych łyżek.

 

 

 

Przyłapani na czytaniu: Michał, Wiktoria, Wiktor i Amelka

 

 

 

Natalka, Jagoda i Nataszka

 

 

 

 

 

 

 

Nasze kukiełki - królewny i królewicze

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************

 

 

 13.08.2015r.

 

Spotkanie wakacyjne w bibliotece

" DZIEŃ Z PRZYRODĄ"

 

 - głośne czytanie " Franklin i kółko przyrodnicze", " W lesie",

 - zagadki przyrodnicze,

 - gry, zabawy

 - zajęcia plastyczne, dzieci robiły grzybki muchomorki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

Zapraszamy do GALERII JEDNEGO OBRAZU

 

gdzie prezentowany jest obraz nieznanego autora przedstawiający widok KOŚCIOŁA FRANCISZKANÓW

w którym w najbliższą Niedzielę 16.08.2015r. nastąpi uroczystość

koronacji obrazu MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 **************************************************************

 

 

 

11.08.2015r.

Zajęcia wakacyjne w bibliotece

 

"ŚWIAT ZAWODÓW"

 

 

 

 - głośne czytanie, "Moja przyjaciółka księgarka", "Strażnik miejski",

 - konkurs o zawodach,

 - zabawa w "zamianę miejsc" - hasła zawody,

 - zajęcia plastyczne, kolorowanki z różnymi zawodami,

Spotkanie było przygotowane we współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery w Radziejowie, które reprezentowała Pani Monika Czyżewska. Współprowadziła zajęcia i przygotowała konkurs o zawodach w którym nagrody ufundowało Młodzieżowe Centrum Kariery.

 

I miejsce w konkursie zajęła Natalia Rozpendowska, II Zosia Zalewska,

III Emilka Małecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

 

 

 06.08.2015r.

Zajęcia wakacyjne w bibliotece.

 

"DZIEŃ  KUJAWSKI"

 

 

- głośne czytanie,  Regina Zaleska - Wojciechowska  " Baśnie i klechdy kujawskie"

 - zagadki kujawskie,

 - zwiedzanie Izby Regionalnej,

 - zajęcia plastyczne, dzieci malowały wzory kujawskie na papierowych talerzykach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 

04.08.2015r.

Zajęcia wakacyjne "DBAMY O ZDROWIE"

 

 

 - głośne czytanie - " Martynka jest chora", " Franklin idzie do szpitala",

 - pogadanka jak dbać o zdrowie,

 - zagadki,

 - zabawa "głuchy telefon", "zamiana miejsc",

 - zajęcia plastyczne  - kolorowanki "lekarz", "pielęgniarka", "karetka pogotowia",

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 30.07.2015r.

 

Zajęcia wakacyjne pod hasłem

"WEHIKUŁ CZASU - ŚWIAT W PRZYSZŁOŚCI"

 

 - głośne czytanie " Kosmofelek i inne historie nie z tej ziemi",

 - pogadanka o wynalazkach, czasie i świecie przyszłości,

 - zabawa w chowanego i zgadywanie brakujących przedmiotów,

 - zagadki i zajęcia plastyczne "Mój świat w przyszłości"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

28.07.2015r.

 

Zajęcia wakacyjne pod hasłem " SIĘGAMY DO GWIAZD"

 

 

 - głośne czytanie "Franklin i gwiezdna podróż",

" Krecik i zielona gwiazda",

 - pogadanka o gwiazdach, planetach i układzie słonecznym,

 - zagadki o kosmosie,

 - zabawa w zamianę miejsc - dzieci zmieniały miejsca na hasła : "Słońce", "Ziemia", "Mars",

 - zajęcia plastyczne - dzieci lepiły z plasteliny planety, gwiazdy, kosmos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

23.07.2015r.

WAKACJE W BIBLIOTECE

 

"BEZPIECZNE PODRÓŻE WAKACYJNE"

 

 

- głośne czytanie "Clifford. Na plaży", "Mądra mysz", "Zuzia w górach",

- zagadki podróżnicze,

 - pogadanka o podróżach wakacyjnych,

 - zabawa, kalambury ( dzieci pokazywały różne środki komunikacji),

 - zajęcia plastyczne, konkurs "Moje bezpieczne wakacje"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

 21.07.2015r.

ZAJĘCIA WAKACYJNE W BIBLIOTECE

"BEZPIECZNE WAKACJE"

 

 

- głośne czytanie "Franklin i komputer",

 -  pogadanka o korzystaniu z komputera i internetu,

 - pokaz filmiku " Sieciaki.pl",

 - 4 zasady bezpiecznego korzystania z internetu,

 - gry, zabawy, rebusy,

 - zajęcia plastyczne  - kolorowanki "sieciaki".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

 

 

 

 

16.07.2015r.

 

 

Odbyło się kolejne spotkanie wakacyjne w bibliotece.

Hasło dzisiejszych zajęć to " Dobre maniery czyli zasady

i porady dotyczące ogłady ".

Dzieci wysłuchały opowiadań o dobrych manierach. Miały okazję pograć w "chłopka". Na zakończenie wykonały piękne pocztówki wakacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

GALERIA JEDNEGO OBRAZU


ZBIGNIEW ŚMIECHOWSKI

" TAJEMNICZY OGRÓD "

 

 

 

 

 

 

****************************************************

 

 

 

14.07.2015r.

 

Spotkanie wakacyjne w BIBLIOTECE

" W BAJKOWYM ŚWIECIE".

 

 

Najważniejszą częścią zajęć było głośne czytanie historyjki o Franklinie

pt. " Franklin czyta kolegom" oraz pogadanka na temat ulubionych postaci bajkowych. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach plastycznych. Wykonały rysunki swoich ulubionych bohaterów literackich. Na zakończenie odbyła się zabawa z wierszem pt. "Rzepka" Juliana Tuwima. Dzieci wcieliły się w rolę : dziadka, babci, wnuczka, Mruczka, kici, kurki, gąski. Wszyscy świetnie się bawili.

 

 

"Tak się zawzięli,

Tak się nadęli, że nagle rzepkę

Trrrach!! - wyciągnęli! "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

09.07.2015r.

 

 

"ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA" to kolejne spotkanie wakacyjne w bibliotece. Dzieci miały okazję wykonać wiejską zagrodę z plasteliny. Odbyła się zabawa w kalambury. Dzieci pokazywały bez użycia mowy hasła - nazwy zwierząt. Ponadto uczestnicy zajęć wysłuchali ciekawostek o zwierzątkach a na zakończenie dużo opowiadali  o swoich domowych pupilach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

7 lipca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie odbyło  się spotkanie z policjantem asp. szt. Wojciechem Sobieckim z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o bezpiecznych wakacjach. Funkcjonariusz omówił zasady poruszania się po ulicy, podczas jazdy rowerem, zachowanie się nad jeziorem i w lesie. Policjant podkreślił jak ważna rolę pełnią elementy odblaskowe oraz zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi.

 

Było to już drugie spotkanie wakacyjne z cyklu " BEZPIECZNE WAKACJE".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

W dniu 7 lipca 2015r. w radziejowskiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W spotkaniu wzięło udział 9 pań. Omawiana książka to " Syberyjskie wychowanie" Nikołaja Lilina. Na wakacje klubowiczki otrzymały nowe książki " Grecka mozaika" Cygler Anny i " Kobro. Skok w przestrzeń" Czyńskiej Małgorzaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

02.07.2015r. w przeddzień 40 rocznicy śmierci patrona MiPBP w Radziejowie - Franciszka Becińskiego z inicjatywy bibliotekarzy zorganizowany został  rajd rowerowy  śladami poety. Odwiedzając miejsce Jego urodzenia -Pilichowo a także Byczynę, gdzie  na cmentarzu złożono kwiaty i zapalono znicze. Danuta Wielgosz - dyrektor Biblioteki pochylając się nad miejscem pochówku poety przeczytała ostatnie trzy wiersze z tomiku "Melodie ziemi", w których przebrzmiewa  smutek pożegnania ze światem doczesnym W rajdzie uczestniczyła grupa słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Radziejowie, członkowie DKK i bibliotekarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje 2015"

prowadzoną przez Fundację "Bezpieczne Wakacje "z siedzibą w Szczecinie,która dostarczy materiały do prowadzenia działań edukacyjnych (scenariusze, banery, plakaty). Wakacyjną prewencje Biblioteka poprowadzi z  udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, Sanepidu oraz Komendy  Powiatowej  Straży Pożarne w Radziejowie.

 

 

 

 

2 LIPCA odbyły się pierwsze zajęcia wakacyjne

w bibliotece.

 

 

Dzieci uczestniczyły w spotkaniu na temat "Bezpiecznych wakacji". Odbyła się pogadanka o zasadach bezpieczeństwa na wakacjach, głośne czytanie "Jestem bezpieczny. Na ulicy. Na podwórku. W lesie". Na zakończenie spotkania dzieci odgadywały zagadki drogowe oraz uczestniczyły w zajęciach plastycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

"Bądź fair. Korzystaj z legalnych źródeł kultury"

 

 


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie przystąpiła do ogólnopolskiego projektu realizowanego przez Fundację LEGALNA KULTURA oraz jej partnerów strategicznych - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego  Instytutu Sztuki Filmowej - pod nazwą"KULTURA NA WIDOKU" promujących legalną kulturę. Przez kilka miesięcy społeczność Radziejowa

i powiatu, będzie  miała  sposobność poznać bogactwo legalnych źródeł kultury

w cyfrowym wydaniu. Ze strony internetowej - www.KulturaNaWidoku.pl, a także wywieszonych w holu biblioteki plakatów można będzie pobrać kody i w ten sposób skorzystać z ponad 900 utworów skatalogowanych w 5 kategoriach:  literackie bestsellery, albumy muzyczne nagrodzonych artystów polskich, filmy(kino na wyciągnięcie ręki), także regał poświęcony historii Polski w kulturze, kolekcji zdjęć

i plakatów dokumentujących 25 lecie samorządności w Polsce.
Wszystkie utwory w formie cyfrowej więc wystarczy smartfon, tablet lub komputer

z dostępem do Internetu.Sercem akcji Internet!

 

 

 

 


 

 

 

**********************************************************

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
- Oddział dla dzieci

 


zaprasza
na „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”
Spotkania we wtorki i czwartki
w godz.10.00 - 12.00Program zajęć:


-spotkania głośnego czytania
-opowieści bajkowe
-zajęcia plastyczne
-  gry, zabawy, konkursy, kalambury
STARTUJEMY 2 LIPCA – CZWARTEK


Zapraszamy!!!

 

 

 

 

*********************************************************
 

 

 

 18.06.2015r.

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

odbył się


  recital Barbary Kalinowskiej
pt. „Melodie ziemi”

oparty na poezji Franciszka Becińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

11.06.2015r.

  

 Odbyła się  prelekcja

połączoną z prezentacją multimedialnąpt. "Franciszek Beciński 

- poeta spod kujawskiej strzechy"Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

wygłosiła Danuta Wielgosz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

 

 

10.06.2015r.

 

 

Odwiedziny dzieci ze Szkoły Podstawowej w Płowcach.

Uczniowie kl. I-III zwiedzili bibliotekę, poznali regulamin oddziału

dla dzieci oraz zapoznali się z księgozbiorem.

Na zakończenie spotkania odbyło się głośne czytanie bajek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

08.06.2015r.

GŁOŚNE CZYTANIE

 

dla najmłodszych przedszkolaków

 -  grupa  "Biedronki"  z Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 02.06.2015r.Spotkanie z prof. drem Adamem Wróblem

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wiekupt. „Dyktando na wesoło dla seniorów”

 

I RADZIEJOWSKIE DYKTANDO UNIWERSYTECKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

 02.06.2015r.


OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

 

W bibliotece odbyły się dwa spotkania głośnego czytania dla przedszkolaków

z grup Pszczółki, Żabki i Motylki

z Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie.

 

Przedszkolakom czytały bibliotekarki

Karolina Ćwikła i Dorota Świderska.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

zaprasza dzieci i młodzież do udziału

we współzawodnictwie  czytelniczym.

Dla chętnych czekają nagrody.

Każdy punkt = wypożyczenie przynajmniej 1 książki.

 

Zapraszamy po książeczkę

aktywnego czytelnika