O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

 

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
966-2016


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowieogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.pt.„MIEJSCE MOJEGO CHRZTU - WCZORAJ I DZIŚ”REGULAMIN
Cele konkursu

- kształtowanie świadomości społecznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą
„Miejsce mojego chrztu – wczoraj i dziś”.
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić5. Prace należy przekazywać pocztą lub osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33   z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” .
6.Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.


Terminy:Czas trwania konkursu

01.02.2016 - 13.11.2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Listopadzie 2016r.

Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia na wystawę pokonkursową.Nagrody:Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) 285 32 80

 

 

 

 

 ***********************************************************

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

Książki otrzymane w darze od Manfreda Dietricha

z Frankfurtu nad Menem.

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

NOWOŚCI DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE


Zapraszamy najmłodszych i nie tylko... po nowości książkowe do Oddziału Dla Dzieci w Ratuszu.
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.30

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

Pani Elżbieta Okunowska napisała książkę

pt. "Jak ćmy, jak motyle",

 

na kartach której przywołuje historię swojej prababki Józi Podgórskiej, pokojówki, która zakochuje się w młodym dziedzicu Michale. Właściwie historia prababki Józi przeplatana jest z czasami teraźniejszymi, w której bohaterami są jej najbliżsi - rodzina. Mamy więc Radziejów i Holendry Bytońskie, gdzie w niezwykle sugestywny sposób przywoływane są czasy dzieciństwa"... Lato na wsi było wyjątkowym czasem. Dojrzałe zboża: jasnozłota pszenica, jęczmień z sumiastym wąsem, żyto - płowe jak grzywa konia dziadka Franka z Niegibalic, kołysały się pod naporem wiatru, czekając każde na swoją kolej...", ale jednocześnie jest też żal za tamtymi chwilami : "... Jak szkoda, że już nie wróci tamten świat, tamten czas, nic nie będzie takie jak dawniej... jedyna pociecha, że dzięki wspomnieniom zachowasz okruchy życia, chwile, które przetrwały w pamięci..." Takich przepięknych opisów na kartach książki jest wiele.
Autorka z wielka miłością pisze o swoich rodzicach, odczuwa się też jak ważna jest dla niej rodzina i jej wartości.
Przez całą powieść przewija się też pewna postać, którą bohaterka spotyka jako młoda osoba, a która wraca po latach w bardzo realistycznym śnie, a jeszcze później w realnym życiu. Czytając, przez całą książkę zastanawiamy się w jaki sposób ta osoba wiąże się z bohaterką. Autorka bardzo umiejętnie rozwiązuje zagadkę.
Świetna książka i czekamy na więcej.
Pani Elżbieta Okunowska oprócz tej powieści wydała też tomik wierszy pt. "Impresje".

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

 

03.09.2016r. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie wzięła udział w


 
Narodowym Czytaniu  " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

 


Na "Forum Radziejovianum" czytali: Danuta Wielgosz, Karolina Ćwikła, Szymon Szynkowski ( przyjaciel biblioteki), Maciej Mańkowski ( absolwent historii Uniwersytetu Łódzkiego), Joanna Kołodziejska ( Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim). Każdy przyniesiony egzemplarz "Quo vadis" został ostemplowany okolicznościową pieczątką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 Dla dzieci jesteśmy w Ratuszu.

 

 

Z powodu remontu WYPOŻYCZALNIA DLA DZIECI

czasowo przeniesiona

do budynku dawnego  RATUSZA.

 

 

ZAPRASZAMY

GODZINY OTWARCIA:

 

 

PONIEDZIAŁEK                          8:00-15:30
WTOREK                                      8:00-15:30
ŚRODA                                         8:00-15:30
CZWARTEK                                 8:00-15:30
PIĄTEK                                         8:00-15:30

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

 

http://www.bip.umradziejow.pl/?a=5257

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą

Budowa kotłowni gazowej wraz z wymianą

instalacji centralnego ogrzewania

( Radziejowska Biblioteka OdNowa I etap)

 

Ogłoszenie w BZP 81205-2016 z dnia 10.06.2016 r.

 

Szczegóły dostępne:

 

http://www.bip.umradziejow.pl/?a=5244

 

 


 

 

 

**********************************************************

 

Od 1 lipca biblioteka realizuje projekt

" Radziejowska Biblioteka OdNowa "

- modernizację w ramach

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Priorytet 2 - Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

 

 

 

 

**************************************************************

 


23.06.2016r.

 

W przededniu 42 Dni Radziejowa Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie zorganizowała

spotkanie poetycko-muzyczne z udziałem poznańskiego zespołu ARETE

wykonującego autorską piosenkę literacką. Zespół z w składzie : Jerzy Piotr Struk ( poeta, kompozytor i założyciel zespołu), Romuald Andrzejewski

( kompozytor, wirtuoz instrumentów klawiszowych) oraz Przemysław Hałuszczak ( wirtuoz gitary klasycznej i stylu flamenco ) zaprezentował repertuar związany z najważniejszym wydarzeniem rozpoczynającym spisane dzieje Polski - jubileuszem 1050 Chrztu Polski.
Arete to w języku starożytnych Greków oznacza cnotę, męstwo, dążenie do moralnej doskonałości i dzielności etycznej. Wczorajsze spotkanie wykazało także doskonałość muzyków do perfekcyjnego brzmienia i artystycznego wyrazu ku zadowoleniu wrażliwych serc chętnych do przenoszenia się do świata Dobra i Miłości.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

***************************************************************

 

 

16.06.2016 r.

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

pt. "1050 rocznica CHRZTU POLSKI"

wygłosił dr Władysław Kubiak.

 

Zakończenie roku akademickiego

Uniwersytetu III Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 09.06.2016r.

 

 

Lekcję biblioteczną oraz prelekcję

pt. "Żydzi radziejowscy - życie i zagłada"

 

poprowadził bibliotekarz i historyk Krzysztof Wątrobicz.

 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

06.06.2016r.

 

 

Warsztaty psychologiczne

pt. " Efektywne zarządzanie czasem "

słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

 

poprowadziła Pani Karolina Pawlak.

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 06.06.2016r.

 

Zwiedzanie biblioteki przez grupę "Żabki" i "Smerfy"

z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

ZAPRASZAMY

NA WYSTAWĘ 

 

"POCZTÓWKI  Z POWIATU RADZIEJOWSKIEGO"

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

04.06.2016r.

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki.

 


Chociaż dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego i jest trochę więcej nauki (walka o oceny!) dziewczyny znalazły czas aby spotkać się w bibliotece i porozmawiać o "Złodziejce książek" M. Zusak. Oprócz Ani i Wiktorii była też Nikola zaproszona przez Anię. Może się jej spodoba to nasze dyskutowanie?

 

 

 

 

 

 

 **************************************************************

 

 

03.06.2016r.

 

Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu

"Tradycja w Moim domu"

 

 Organizator: Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 


 

 02.06.2016r.

 

XV edycja Powiatowego Konkursu 

" KUJAWY SŁOWEM MALOWANE "

 

Współorganizatorzy konkursu: Miejska i Powiatowa

Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

oraz Miejski Zespół Szkół w Radziejowie

 

XV edycja Konkursu była jednocześnie ostatnia. Współorganizatorzy zgodnie postanowili zamknąć ten konkurs. Nie zaprzestaną  jednak dalszej współpracy nad nowymi pomysłami na rzecz dzieci i młodzieży powiatu.
Podczas podsumowania XV edycji nagrodzono za szczególne wieloletnie zaangażowanie w przygotowanie dzieci i młodzieży do zmagań krasomówczych sześciu nauczycieli z terenu powiatu:

1.    Elżbieta Derucka   - Radziejów
2.    Alina Grzechowiak  – Radziejów
3.    Marianna  Nowak  -  Osięciny
4.    Elżbieta  Okunowska  – Radziejów
5.    Anna Skrzypińska  - Radziejów
6.    Grażyna Trzmielewska  - Radziejów
Nauczyciele byli autorami tekstów o dużej wartości literackiej i poznawczej. Pisane były z przeznaczeniem do mówienia jako kameralne „etiudy sceniczne”, monodramy inspirowane  kujawskimi  legendami, obrzędami, zwyczajami, wydarzeniami historycznymi i baśniowymi, dziejami zabytków, historiami postaci. Zaciekawiały słuchaczy dramaturgią i narracją często bywały dowcipne. Przedstawiane przez uczniów popularyzowały kujawskie obyczaje, kulturę ludową, poszerzały wiedzę o historii i kulturze regionu kujawskiego, rozwijały zdolności oratorskie pogłębiały zainteresowania. Konkurs nie mógłby trwać tak długo i cieszyć się popularnością gdyby obok zaangażowania radziejowskiej Biblioteki nie było współorganizatora – Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie w osobach Pań Barbary Rolirad i Marii Eznarskiej. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie składa  Im  serdeczne podziękowanie. Kierujemy także podziękowanie do wieloletnich sponsorów Konkursu :  Starosty Powiatu Radziejowskiego, Burmistrza Miasta Radziejów, Wójta Gminy Radziejów a także tych,

którzy życzyli sobie pozostać anonimowymi.