O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
966-2016


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowieogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADY


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.pt.„MIEJSCE MOJEGO CHRZTU - WCZORAJ I DZIŚ”REGULAMIN
Cele konkursu

- kształtowanie świadomości społecznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą
„Miejsce mojego chrztu – wczoraj i dziś”.
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić5. Prace należy przekazywać pocztą lub osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33   z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” .
6.Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.


Terminy:Czas trwania konkursu

01.02.2016 - 13.11.2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Listopadzie 2016r.

Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia na wystawę pokonkursową.Nagrody:Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) 285 32 80

 

 


 *************************************************************

 

 

 

 11.02.2016r.

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność

sekcja rękodzieła.

Spotkanie pt. " Wielkanocne koszyki ".

 

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 

10.02.2016r.

Zakończenie kursu komputerowego dla seniorów.

Zajęcia prowadziła Agnieszka Krupińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

10 luty - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 9 luty - DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Spotkanie dla klasy III a Miejskiego Zespołu

Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 

08.02.2016r.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu.

 


8 lutego odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Wzięły w nim udział dzieci z klasy I a i II d Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.
Dzieci wysłuchały bajki pt. "Wokół komputera", obejrzały kreskówkę "Sieciaki.pl", poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 *******************************************************

 

 

 04.02.2016r.

 

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność sekcja rękodzieła. Drugie spotkanie

  pt. " Walentynkowe serca ".

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

ZAPRASZAMY.

29.01.2016r.

 

 Ferie, ferie i po feriach ...
Zakończenie zajęć w bibliotece - BAL KARNAWAŁOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

28.01.2016r.

 

Z inicjatywy członka Towarzystwa Miłośników Kujaw

Pani Ewy Smykowskiej przy współpracy z Uniwersytetem III Wieku rozpoczęła w Bibliotece działalność sekcja rękodzieła. Pierwsze spotkanie

poświęcono "papierowej wiklinie".

Kolejne spotkania w każdy czwartek o godz. 10.00

 

ZAPRASZAMY.

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

27.01.2016r.

 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radziejowie współpracując z biblioteką zorganizowało spotkanie

pt. "Kim zostanę".
Podczas zajęć odbyło się głośne czytanie bajek, zabawy
z hasłami o zawodach, kalambury, zajęcia plastyczne.
Na zakończenie spotkania odbył się konkurs - "Poznajemy zawody ". Dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **************************************************************

 

 

 

 25.01.2016r.

 Ferie w radziejowskiej bibliotece.

 

 

 - głośne czytanie "Zuzia w górach",

 - gry, zabawy, zajęcia plastyczne, lepienie figurek z masy solnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

22.01.2016r.

 

 

Ferie zimowe w radziejowskiej bibliotece.

 

 - głośne czytanie "Kamyczek. U babci i dziadka",

"Cecylka, knedelek i ulica naleśnikowa",

 - zagadki kulinarne, głuchy telefon,

 - zajęcia plastyczne "Ulica naleśnikowa, Cecylki knedelek".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

 20.01.2016r. 

 

 

Wykład dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

pt. " Współczesny wymiar starości i starzenia się"

wygłosił dr Eugeniusz Suwiński.

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 20.01.2016r.

FERIE ZIMOWE

 

 

Kolejny dzień zimowych spotkań

w bibliotece już za nami !!!

 

 

 - zabawa w skojarzenia,

 - kalambury,

 - zajęcia plastyczne, laurka dla babci i dziadka,

- wazoniki z rolki po papierze toaletowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

19.01.2016r. 

 

 

 SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI.

 

Za oknami śnieg, mróz, a Dyskusyjny Klub Książki czyta i dyskutuje. 19 stycznia (wtorek) panie spotkały się w naszej czytelni i przy kawie, herbacie oraz faworkach (domowej roboty) wymieniały się opiniami o książce "Silva rerum". Jedna z klubowiczek zareklamowała książkę, którą ostatnio czytała. Jest to "Tajemnica domu Heclów" napisana przez Jacka Dehnela z Piotrem Tarczyńskim jako Aniela Szymiczkowa.

Biblioteka na pewno kupi polecaną książkę.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

 

ROZPOCZĘLIŚMY FERIE W BIBLIOTECE

 

18.01.2016r.

 

Dzień z Koszmarnym Karolkiem


- Głośne czytanie „Koszmarnego Karolka” F. Simon
- dzieci wykonały ilustracje do wybranego fragmentu książki
o Koszmarnym Karolku.
- „Czy znasz już Koszmarnego Karolka?” – mini konkursik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

 FERIE W BIBLIOTECE


ZAPRASZAMY !!!


w poniedziałki, środy i piątki
godz. 10.00-12.00

 


18.01. poniedziałek

Dzień z Koszmarnym Karolkiem
- Głośne czytanie „Koszmarnego Karolka” F. Simon
- wykonanie ilustracji do wybranego fragmentu książki
o Koszmarnym Karolku.
- „Czy znasz już Koszmarnego Karolka?” – mini konkursik


20.01.  środa

„Mały Artysta” – wykonanie kolorowych kart, laurek
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

„Mole książkowe” – głośne czytanie


22.01 piątek
Poznajemy Cecylkę Knedelek !
– Głośne czytanie książki z serii  „Cecylka Knedelek”
-zajęcia plastyczne – „Jak wyobrażasz sobie ulicę Naleśnikową z bajki o Cecylce Knedelek”
- zagadki i kalambury


25.01. poniedziałek
Zajęcia plastyczne z użyciem masy solnej.
Wspólne czytanie bajek – Głośno czytać każdy może!
Kalambury, gry, zabawy.


27.01. środa
Balony, potwory, stwory – zajęcia plastyczne
Spotkanie z żółwiem Franklinem – głośne czytanie bajki

29.01 piątek
Konkurs na najpiękniejszą maskę karnawałową.
Bal Karnawałowy dla dzieci na zakończenie zajęć.

 


ZAPRASZAMY !!!

 


 

************************************************************

 

 

 

08.01.2016r.

 

ZAPRASZAMY

 

KURS KOMPUTEROWY DLA SENIORÓW.

Zajęcia prowadzi Agnieszka Krupińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 05.01.2016r.

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie  w ramach Klubu Miłośników Podróży „Tędy – Owędyodbyło się spotkanie podróżnicze.
  Gośćmi spotkania byli Marcin Zaremba i Mamuka Danelia. Na uczestników czekała niezapomniana

opowieść o zwyczajach,

legendach i codziennym życiu mieszkańców Gruzji. Spotkanie uświetnił pokaz zdjęć z majestatycznym Kaukazem, oszałamiającą przyrodą,

prastarymi klasztorami.

Nie zabrakło też gruzińskiej muzyki
 i pokazu tańca.

 

 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa

zdjęć Pani Agnieszki Wiśniewskiej

 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie LO Radziejów

oraz ZSR CKU w Przemystce

a także słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

ZAPRASZAMY 

na wystawę zdjęć Pani Agnieszki Wiśniewskiej

"GRUZJA 2014"