O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

 

10.12.2018r.  (PONIEDZIAŁEK)

 

BIBLIOTEKA NIECZYNNA

PRZEPRASZAMY

 

 

 

 ***********************************************************

 

 

10.12.2018r.,  godz. 9.00 - 14.00

 

 

dla bibliotekarzy z powiatu radziejowskiego odbędą się warsztaty

psychoedukacyjne i psychosocjologiczne

pt. " Bądź przyjacielem samego siebie... bądźmy dla siebie

mili i sympatyczni gdyż musimy sobie sami

wystarczyć na bardzo długo...  "

 

 

Warsztaty psychoedukacyjne z elementami psychologii pozytywnej

i treningu twórczości poprowadzi

psycholog KAROLINA PAWLAK.

 

 

**************************************************

 

 

11.12.2018r., godz. 13.00

 

 

Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

ZAPRASZAMY na prelekcję

 

 

mł. asp. Marcina Konwenta

 

 

pt. " Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdem".

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

13.12.2018r., godz. 11.00

 

ZAPRASZAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

XVIII  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Wolność na zakręcie - 13 grudnia 1981 roku”

 

 

 

*****************************************************

 

 

03.12.2018r.

 

Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz uczniów LO Radziejów

pt. " Powstanie wielkopolskie a niepodległość "

wygłosił Leszek Kalicki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

28.11.2018r.

Odwiedziny przedszkolaków z Radziejowa,

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

 28.11.2018r.

 

 

Prelekcję pt. "Barbórka, święto górnicze. Wiadomości o górnictwie."

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

wygłosił  Jerzy Nowacki

Prezes Kujawsko - Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

27.11.2018r.


70 - lecie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

 

Koncert zespołu ARETE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************* 

 

 

26.11.2018r.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA.

 

" Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś..."

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

22.11.2018r.

DZIEŃ   KREDKI

 

 Kolorowe kredki w pudełeczku noszę,
 kolorowe kredki bardzo lubią mnie...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

21.11.2018r.


Prelekcję  pt. " SEPSA - CHOROBA XXI WIEKU "

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

wygłosiła dr Teresa Grabowska

ordynator oddziału chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************

 

 

21.11.2018r.

 

Odwiedziny przedszkolaków z Radziejowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

 

 

REGULAMIN


XVIII  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Wolność na zakręcie - 13 grudnia 1981 roku”

 Organizator: STOWARZYSZENIE FORUM SAMORZĄDOWE W RADZIEJOWIE,
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Franciszka Becińskiego W RADZIEJOWIE.
Opiekun plastyczny: mgr Liliana Ciesielska-Małecka

 

 


I.    CELE KONKURSU


•    upowszechnienie i pogłębienie wiedzy na temat sytuacji społeczno-politycznej w Polsce od roku 1980 poprzez wprowadzenie 1981r. i odwołanie 1983 r. stanu wojennego w naszym kraju,
•    spojrzenie „oczami” młodego pokolenia na ówczesne wydarzenia,.
•    prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.

II.    WARUNKI KONKURSU


•    konkurs ma zasięg wojewódzki,
•    ilość prac z placówki nieograniczona,
•    format prac A-3 (duży blok) lub A-2 – prace składane nie będą brane pod uwagę,
•    technika dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane.

III.    UCZESTNICY


•    przedszkola, uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczestnicy zajęć w placówkach oświatowo-wychowawczych,
•    prace należy podpisać:
* imię i nazwisko uczestnika,
* klasa/ lat,
* nazwa i adres szkoły/placówki (koniecznie numer telefonu),
* imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela.

IV.    OCENA PRAC
•    kategorie wiekowe:     6 – 9 lat
10 – 12 lat
13 – 14 lat
15 – 16 lat
17 – 20 lat i więcej
               
V.    TERMIN NADSYŁANIA PRAC
•    do dnia 07 grudnia 2018 roku

•    na adres: Miejski Zespół Szkół
PSP i PG
88- 200 Radziejów
ul. Szkolna 28

                 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
               ul. Objezdna 33
               88-200 Radziejów
 


VI.    OGŁOSZENIE WYNIKÓW


•    O zakończeniu konkursu połączonego z wręczeniem nagród oraz z wystawą pokonkursową, która odbędzie się 13. 12. 2013 r. o godz,10 45 w Miejsko –Powiatowej Bibliotece Publicznej  im. Franciszka Benińskiego w Radziejowie ul. Objezdna 33,  nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.


VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

•    administratorem  w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –Dz.Urz.UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm.) danych osobowych pozyskiwanych w związku z organizacją Konkursu jest Organizator,
•    dane osobowe pozyskiwane są przez Organizatora wyłącznie w celu:
* realizacji Konkursu,
* wyłonienia Laureatów Konkursu,
* wydania nagród,
* podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autorów nagrodzonych konkursowych prac plastycznych,
* przesłane prace przechodzą na własność organizatora,
* organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,


VIII.    RYS HISTORYCZNY DO TEMATU

Przed wprowadzeniem stanu wojennego na skutek protestów robotniczych w sierpniu 1980 roku w Polsce powstały Niezależne Samorządne Związki Zawodowe np.: „Solidarność”.
Przywrócono niektóre wolności obywatelskie np.: zniesiono cenzurę, nadawano mszę św. przez radio, wprowadzono wolność słowa, publikowano dzieła emigracyjnych autorów, ale stan wojenny to wszystko przekreślił.
Stan wojenny w Polsce został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku
(z soboty na niedzielę) przez władze polityczne, które uzasadniały go załamaniem gospodarczym kraju (obowiązywały kartki na różne artykuły) i groźbą przejęcia władzy przez NSZZ „Solidarność”. Ukonstytuowała się wtedy Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego pod dowództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Ograniczono podstawowe prawa obywatelskie: - zawieszono działalność wszystkich związków zawodowych; - zakazano strajków; zgromadzeń publicznych; - wprowadzono godzinę policyjną (od 2200 do 600 ), - zakaz poruszania się po kraju bez zezwolenia; - wprowadzono ponownie cenzurę korespondencji i rozmów telefonicznych; - zawieszono wydawanie gazet (oprócz Trybuny Ludu- gazeta powiązana z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą); - zawieszono wystawianie spektakli teatralnych i ograniczono emisję programu TV; - aresztowano lub internowano łącznie ponad 10 tyś. osób; - ulice patrolowały uzbrojone patrole i opancerzone pojazdy. Oddziały Milicji Obywatelskiej i Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, siłą likwidowały strajki i demonstracje uliczne m.in. w kopalni „Wujek” w Katowicach -16 XII 1981 r. W sklepach brakowało towarów (na półkach sklepowych był tylko ocet), by zrealizować kartki żywnościowe ludzie ustawiali się w gigantycznych kolejkach. „Solidarność” zeszła do „podziemia” i tam odbudowywała swoje struktury. Rozwinął się „podziemny obieg wydawniczy” i niezależnie od władz - życie kulturalne (wspierane przez Kościół). Stan wojenny został zawieszony 31 XII 1982 r.,
a odwołany 22 VII 1983 r., jednak represje wobec działaczy opozycji trwały nadal.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO RYSOWANIA I MALOWANIA

Prezes
Stowarzyszenia Forum Samorządowe
w Radziejowie
Wojciech Benedykciński

Załącznik

OŚWIADCZENIE
Ja …………………………………………………………………. …………………………
będący Rodzicem/Opiekunem prawnym/ Pełnoletnim Uczestnikiem oświadczam,
iż zapoznałem się oraz akceptuję Regulamin
„XVIII  EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Wolność na zakręcie - 13 grudnia 1981 roku”

………………………………                                                          

 

 

 

 

*************************************************************

 

19.11.2018r.


Rozstrzygnięcie X edycji

POWIATOWEGO KONKURSU

pt. " BARWY JESIENI  -

SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

08.11.2018r.

 

Prelekcję pt. " Niepodległa 1918 "

dla uczniów LO Radziejów

oraz ZSR CKU Przemystka

wygłosił Krzysztof Wątrobicz

 

Uczniowie zwiedzili także wystawę
pt. "Stuletnia Rzecz"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 08.11.2018r.

Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z Dobrego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

07.11.2018r.

 

W radziejowskiej bibliotece

odbyło się spotkanie dyrektorów bibliotek

woj. kujawsko - pomorskiego

regionu toruńsko – włocławskiego

 

z udziałem dyrektor

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej

Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Danetty Ryszkowskiej – Mirowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

06.11.2018r.W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowieodbył się cykl uroczystości upamiętniających
STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI:- Odsłonięcie tablicy pt. „DĄB NIEPODLEGŁOŚCI 1918-2018”,
- otwarcie wystawy pt. „STULETNIA RZECZ”,
- prelekcję pt. „ NIEPODLEGŁA 1918 ” wygłosił Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 

25.10.2018r.

 

 

 W  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

 

odbyła się prelekcja 

Mariusza Prackiego

 

 

pt. " Niemieckie fortyfikacje polowe 1944

Włocławek, Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska"

 

 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie LO Radziejów

oraz ZSR CKU w Przemystce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 12.10.2018r.


W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 


odbyła się promocja książki  Andreasa Seegera

  pt. „Śmierć robotnika przymusowego”

(„Der Tod eines Zwangsarbeiters”).

 


W spotkaniu udział wzięli:  Andreas Seeger autor książki,

Helmut Donat wydawca, Aleksandra Jeszke-Zillmer

wiceprzewodnicząca Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hamburgu,

Hartwig ZiIlmer  - Komisja ds. Szkolnictwa i Edukacji

Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Haburgu,

rodzina Państwa Szablewskich z Radziejowa

związana z bohaterem książki,

władze Miasta Radziejów – Burmistrz Sławomir Bykowski

i Powiatu Radziejowskiego – Starosta Jarosław Kołtuniak

a także Słuchacze Uniwersytetu III Wieku

oraz osoby zainteresowane historią regionalną.


Oprawa muzyczna przygotowana przez nauczycieli Szkoły Muzycznej

I Stopnia w Radziejowie: Marcela Maniewskiego – pianino oraz Pawła Trawczyńskiego – saksofon tenorowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************

 

 

 10.10.2018r.


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

 

WYKŁAD DYREKTORA RADZIEJOWSKIEJ BIBLIOTEKI

DANUTY WIELGOSZ

 

 

pt. " TEMATYKA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W KSIĘGOZBIORZE  MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

im. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W RADZIEJOWIE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

05.10.2018r.

 

W  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

odbyła się promocja książki

Mariusza Prackiego i Karola Bazeli

 

pt. " Niemieckie fortyfikacje polowe 1944

Włocławek, Kujawy Wschodnie i Ziemia Dobrzyńska

- przewodnik. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

***************************************************************

 

 

04.10.2018r.

Radziejowską bibliotekę odwiedzili uczniowie

z klas V - VIII Szkoły Podstawowej w Byczynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka  Becińskiego w Radziejowie

ogłasza

 


X Powiatowy Konkurs  dla Osób Niepełnosprawnych
„BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”


 
 


Cele konkursu:

 


•  propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji    społecznej  poprzez sztukę.
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.


W konkursie  mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.
 

ZAŁOŻENIE KONKURSU:
 

- założeniem konkursu jest  napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza)  lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna  ( malowanie, rysowanie,  wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści  itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać  imię, nazwisko,  szkołę ( w przypadku ucznia)  i  nazwisko opiekuna.Termin nadsyłania prac do 31 października 2018 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 


Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!Planowany termin spotkania – 19 listopada 2018 r. 

– poniedziałek ,  godz. 9.00

 


Tel. Kontaktowy – 54 285 3280

 


Prace należy kierować na adres:


Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna

w Radziejowie ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów 

 

 

**************************************************************

 

 

 25.09.2018r.

 

 W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


odbył się koncert poezji śpiewanej

pt. „TO MI W DUSZY GRA”Recital Aleksandry Grzesiak,
absolwentki LO im. Wł. Łokietka w Radziejowie,
studentki Wydziału Edukacji Artystycznej

UKW w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

******************************************************

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADYpod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.pt.  „ MIASTECZKA  i  WSIE
POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”

 

 

REGULAMIN

www.bibliotekaradziejow.cdx.pl/strona.php5

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

 

 

planuje zorganizowanie wystawy

pt. " STULETNIA  RZECZ  "

 

 

W związku z tym zapraszamy osoby posiadające przedmioty

ze stuletnią historią do wypożyczenia ich Bibliotece

a tym samym współtworzenia

 

czasowej ekspozycji od 15 X do 30 XI 2018r.

 

Zwrot przedmiotów gwarantowany.

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 

Przedwiośnie”  Stefana Żeromskiego

główną lekturą Narodowego Czytania 2018.Siódma edycja Narodowego Czytania

odbyła się 8 września.

 

Tym razem wybór padł na „Przedwiośnie”  Stefana Żeromskiego.


Z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania

przez Polskę niepodległości czytaliśmy również

wybrane teksty  „Antologii Niepodległości”

 


Na liście 44 tekstów Antologii Niepodległości znalazły się m.in.: „Bogurodzica”, „Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska”, dzieła Adama Mickiewicza, „Moja piosnka II” Cypriana Kamila Norwida, „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, „Pieśń o domu” Marii Konopnickiej, „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, „Raport z oblężonego miasta” Zbigniewa Herberta czy „Mazowsze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
W Antologii Niepodległości znajduje się również fragment o

„szklanych domach” z „Przedwiośnia”.

 

 

 

Narodowe Czytanie - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego.


U nas było tak.


Oprócz bibliotekarek i klubowiczek Dyskusyjnego Klubu Książki "Przedwiośnie" czytały uczennice Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie: Weronika Dolatowska, Oliwia Galczak, Nikoletta Kubiak oraz bibliotekarka Wiesława Marek. Dziękujemy.

 


Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

jest dostępna na stronie prezydent.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

 31.07.2018r.

 

 

Radziejowska Biblioteka OdNowa III etap -

Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

 

 

19.07.2018r.

 

 

Radziejowską bibliotekę odwiedziły dzieci

w ramach półkolonii zorganizowanych przez

Gminny Ośrodek Kulturalno - Biblioteczny

w Czołowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

13.07.2018r.

 

 

Radziejowską bibliotekę odwiedziły dzieci

w ramach półkolonii zorganizowanych przez

Stowarzyszenie Piast Kołodziej z parafii Piaski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

03.07.2018r.

 

 43 rocznica śmierci Franciszka Becińskiego.


Bibliotekarki Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Radziejowie złożyły kwiaty na grobie
patrona biblioteki Franciszka Becińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 
 21.06.2018r.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
 OTWARCIE


 Galerii fotograficznej im. Zbigniewa Zasady  44 DNI RADZIEJOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

 

19.06.2018r.

 

 

 Zakończenie Roku Akademickiego

Uniwersytetu III Wieku.

 


Wykład dla Słuchaczy

pt. "100 rocznica Odzyskania Niepodległości"

wygłosił dr Władysław Kubiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

 

14.06.2018r.

 

Odwiedziny przedszkolaków z Dobrego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************

 

 

13.06.2018r.

 

 

 Radziejowską bibliotekę odwiedzili uczniowie

z gimnazjum w Bachorcach.

Lekcję biblioteczną oraz lekcję regionalizmu

poprowadził Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

11.06.2018r.

 

 Słuchacze Uniwersytetu III Wieku

wzięli udział w warsztatach przygotowanych

przez  Psycholog - KAROLINĘ PAWLAK

pt. " POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

08.06.2018r.

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im Franciszka Becińskiego w Radziejowie

oraz  Miejski  Zespołu Szkół w Radziejowie

włączyły się w akcję " NOC BIBLIOTEK 2018 ".

 

 

w NOCY BIBLIOTEK

  pt ."RzeczpospoCzyta o Niepodległej"

 

  w RADZIEJOWSKIEJ KSIĄŻNICY

udział wzięli uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

1. Wystawa książek o niepodległości.

2. Prezentacja multimedialna " 100-lecie odzyskania niepodległości ".

3. Zajęcia plastyczne - wykonanie kotylionu.

4. Konkurs pięknego czytania utworów patriotycznych.

5. Plakat "Polska za 100 lat"

6. Krzyżówka - Polska NIEPODLEGŁA.

7. Ciekawostki o Józefie Piłsudskim.

8. Gry planszowe.

 

 nocbibliotek.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

  

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie w dniu 08.06.2018r. o godz. 10.00 wspólnie z bibliotekarzami bibliotek szkolnych z Miejskiego Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce,  Zespołu Szkół Mechanicznych oraz nauczycielami zorganizowały w przestrzeni miejskiej ( schody przy budynku książnicy)

akcję „ JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM”.

Przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim skierowane do uczniów i nauczycieli wszystkich szkół w Polsce celem: zwiększenia aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży, promocji czytelnictwa, inicjowania mody na czytanie, wspierania aktywnych czytelniczo, integracji lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz czytelnictwa.

 

Radziejowska Biblioteka serdecznie dziękuje wszystkim,

którzy zaangażowali się w akcję

a w szczególności bibliotekarzom szkolnym i nauczycielom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

05.06.2018r.

Dyskusyjny Klub Książki.

 


Tym razem miałyśmy do przeczytania reportaż Barbary Demick

pt. " Światu nie mamy czego zazdrościć".

 


Poprzez losy kilkorga uchodźców autorka opisuje dramat tysięcy mieszkańców Korei Północnej - głód, represje, narastający strach. Ci, którym udało się wydostać, opowiadają o trudach ucieczki, o wewnętrznej drodze do wolności,

naznaczonej walką z poczuciem winy,

o rozstaniu z rodzinami i nieumiejętności przystosowania się do życia

w nowym świecie.


Źródło:
Joanna Hosaniak, dyrektor ds. kampanii międzynarodowej

Citizens`Alliance for North Korean Human Rights

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

05.06.2018r.

 

Odwiedziny uczniów

ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANOWIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

04.06.2018r.

  

Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

pt. " Polityka senioralna "

wygłosił Członek Zarządu Województwa KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SŁAWOMIR KOPYŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************

 

 

 

29.05.2018r.


W ramach klubu " TĘDY  - OWĘDY "

 słuchacze Uniwersytetu III Wieku,

młodzież szkolna

oraz osoby zainteresowane tematem 

uczestniczyły w spotkaniu

z geografem, geologiem, podróżnikiem

 Piotrem Kowalczykiem

pt. " KOBIETY NA TRZECH KONTYNENTACH"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ********************************************************

 

 

 24-25.05.2018r.

 

Za nami kolejne dwudniowe spotkanie

w ramach SZKOŁY DIALOGU

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

oraz Zespół Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

 

uczestniczą w  PROGRAMIE  EDUKACYJNYM

- SZKOŁA DIALOGU

FUNDACJI FORUM DIALOGU 

 

Uczniowie biorący udział w programie przygotowali

m.in wycieczkę edukacyjną na temat

dawnej społeczności żydowskiej Radziejowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana...

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i tworzą swój projekt. Działania skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości. Samodzielnie odszukują i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w miejscach, w których sami mieszkają.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum uczniowie rozpoczynają osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości. To właśnie oni – uczniowie – stają się przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tamci Żydzi przestają być „obcy” i stają się na powrót sąsiadami, którzy mimo tego że zginęli, nie są zapomniani. Powstają strony internetowe, uczniowie tworzą spacerowniki i trasy turystyczne, które udostępniają online, ale też w lokalnych informacjach turystycznych i urzędach. Stają się przewodnikami swoich własnych nauczycieli, rodziców i burmistrzów."

 

 

http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/

 

 

 

*********************************************************

 

 

25.05.2018r.

 

Radziejowską bibliotekę odwiedzili

uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

24.05.2018r.

Odwiedziny uczniów klasy I

z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

Spotkanie z pisarką Elżbietą Okunowską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

23.05.2018r.


Szkolenie z zakresu

ochrony danych osobowych ( RODO )

dla pracowników i stażystów

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

Dyrektor radziejowskiej biblioteki

nagrodzona przez Marszałka15 maja w Megatece Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.


Święto było okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla czytelnictwa i rozwoju bibliotek. W gronie dwunastu laureatów dorocznych nagród marszałka znalazła się Danuta Wielgosz – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie. Nagrodę odebrała z rąk wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego.

Wśród gości uroczystego spotkania byli przedstawiciele władz województwa i Torunia, dyrektorzy wojewódzkich bibliotek publicznych, a także gminnych i powiatowych bibliotek z całego województwa oraz reprezentanci ogólnopolskich stowarzyszeń zawodowych bibliotekarzy.

Brawo!
Gratulujemy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

21.05.2018r.

 

 Odwiedziny  PRZEDSZKOLAKÓW  z Radziejowa

oraz uczniów ze SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PŁOWCACH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego 

 

zaprosiła  uczniów klasy II a 

z Miejskiego Zespołu Szkół

w Radziejowie na  wiosenne zajęcia z angielskim

pod nazwą "SPRING IS HERE".

 

Spotkanie w ramach TYGODNIA BIBLIOTEK 

poprowadziła anglistka

Pani Magdalena Woźniak-Pińska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************

 

 

 

17.05.2018r.

 

Odwiedziny przedszkolaków z Morzyc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************

 

 

15.05.2018r.

 

Wykład dla słuchaczy

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

pt. " Zmiany w prawie wyborczym "

wygłosił STANISŁAW PAWLAK

RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

15.05.2018r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

pt. "BAJKOWE KUKIEŁKI"

Teatr Bajeczny z Bydgoszczy przedstawił spektakl

pt. " KRÓL DŻUNGLI "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

11.05.2018r.

 

Lekcję biblioteczną oraz lekcję regionalizmu

pt. " Panoramy, mapy, plany, zdjęcia i szkice dawnego Radziejowa "


dla uczniów klasy III Th z Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

przeprowadził bibliotekarz i historyk

Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************

 

 

10.05.2018r.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

XVII POWIATOWEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO I PLASTYCZNEGO

pt. " Abecadło z pieca spadło "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

Z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

życzenia złożyli nam przedszkolacy z Radziejowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************

 

 

 08.05.2018r.

POWIATOWY  DZIEŃ  BIBLIOTEKARZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

8 - 15  MAJA  TYDZIEŃ  BIBLIOTEK

 

 

 

 

08.05.2018r., godz.10.00  ( WTOREK )

POWIATOWY  DZIEŃ  BIBLIOTEKARZA

 

 

 

10.05.2018r., godz. 10.00 ( CZWARTEK )

XVII POWIATOWY KONKURS

RECYTATORSKI I PLASTYCZNY

pt. " Abecadło z pieca spadło "

 

 

 

15.05.2018r., ( WTOREK ),  godz. 9.00

Rozstrzygnięcie konkursu

pt. "BAJKOWE KUKIEŁKI"

Teatr Bajeczny z Bydgoszczy przedstawi spektakl

pt. " KRÓL DŻUNGLI "

 

 

 

15.05.2018r., ( WTOREK ),  godz. 13.00

Wykład dla słuchaczy

UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

pt. " Zmiany w prawie wyborczym "

wygłosi STANISŁAW PAWLAK

RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

 

 

 

 

********************************************************

 

 

Życie z pasją... kolekcjonerską

Krzysztofa Zduńczyka


 
25.04.2018r. 

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 
  dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku,

uczniów LO Radziejów oraz osób zainteresowanych tematem 
odbyło się

SPOTKANIE Z KOLEKCJONEREM ZEGARÓW
KRZYSZTOFEM ZDUŃCZYKIEM


 
Spotkaniu towarzyszyła

wystawa zabytkowych zegarów "roczniaków"

 

Wystawa potrwa do 20.05.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ***************************************************

 

 

 

24-25.04.2018r.

 

Odwiedziny przedszkolaków

z radziejowskiego przedszkola.

 

 ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI

 

GŁOŚNE CZYTANIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

23.04.2018r.

 

 

 

 Rozstrzygnięcie KONKURSU LITERACKIEGO

pt. "Baśnie, bajki, bajeczki"

 

Zadaniem uczestników było

stworzenie własnej książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************

20.04.2018r.

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego  w  Radziejowie, 

która współuczestniczy w programie edukacyjnym Szkoła Dialogu

uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

wysłuchali prelekcji Krzysztofa Wątrobicza

oraz obejrzeli pokaz multimedialny o lokalnej

społeczności żydowskiej

a także zapoznali się z dostępną literaturą związaną z tą tematyką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

20.04.2018r.

 Głośne czytanie dla przedszkolaków z Radziejowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************************

 

 

19.04.2018r.

 

 

Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

 

pt. "Organizacje pozarządowe

jako trzeci filar demokracji"

 

wygłosił prof. Ireneusz Pyrzyk

z wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 16-17.04.2018r., za nami pierwsze dwudniowe warsztaty w ramach programu edukacyjnego Szkoła Dialogu Fundacji Forum Dialogu. Dziewiętnastu uczniów z klasy I Te oraz klasy II LO z  Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce  podczas ciekawych, aktywizujących całą grupę zajęć prowadzonych przez edukatorów programu Szkoła Dialogu Panią Karolinę Jastrzębską – Mitzner oraz Pana Stanisława Niemojewskiego zapoznali się z historią i kulturą Żydów w Polsce wraz z elementami wiedzy

o dawnej społeczności żydowskiej Radziejowa. Poznali pojęcia dotyczące kultury żydowskiej, omówili święta związane z Judaizmem oraz rozmawiali

o zagładzie podczas II wojny światowej. W ramach warsztatów uczniowie wspólnie wypracowali własne pomysły na działania związane z odszukaniem

i rekonstrukcją lokalnego dziedzictwa żydowskiego, które będą realizowane podczas trwania projektu.

 

Już w najbliższy piątek 20.04.2018r. w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego  w  Radziejowie,  która współuczestniczy w programie edukacyjnym Szkoła Dialogu uczniowie wysłuchają prelekcji Krzysztofa Wątrobicza

oraz obejrzą pokaz multimedialny o lokalnej społeczności żydowskiej

a także zapoznają się z dostępną literaturą związaną z tą tematyką.

 

Kolejne dwudniowe warsztaty odbędą się 24-25 MAJA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***********************************************************

 

 

 

 17.04.2018r.

 


W ramach klubu " TĘDY OWĘDY " odbyło się spotkanie

z podróżnikiem Robertem Czerniakiem

pt. " Spotkanie z AUSTRALIĄ "

Podczas spotkania została zaprezentowana książka

pt. " PODRÓŻE DO GRANIC "

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku

oraz uczniowie LO w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

16 - 17. 04. 2018r.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

oraz Zespół Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

rozpoczynają udział

PROGRAMIE  EDUKACYJNYM

- SZKOŁA DIALOGU

FUNDACJI FORUM DIALOGU 

 

 

 

"Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów szkół ponadpodstawowych z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju. Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana...

Uczniowie uczestniczą w warsztatach i tworzą swój projekt. Działania skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, często odkrywając zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz danej miejscowości. Samodzielnie odszukują i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w miejscach, w których sami mieszkają.

Podczas czterech warsztatów prowadzonych przez specjalnie przygotowanych edukatorów Forum uczniowie rozpoczynają osobistą podróż związaną z odkrywaniem przeszłości własnego miasteczka. Przeprowadzają wywiady z członkami swoich rodzin, przeglądają archiwa, rozmawiają z lokalnymi aktywistami, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w ich miejscowości. To właśnie oni – uczniowie – stają się przewodnikami i przygotowują wycieczki po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Tamci Żydzi przestają być „obcy” i stają się na powrót sąsiadami, którzy mimo tego że zginęli, nie są zapomniani. Powstają strony internetowe, uczniowie tworzą spacerowniki i trasy turystyczne, które udostępniają online, ale też w lokalnych informacjach turystycznych i urzędach. Stają się przewodnikami swoich własnych nauczycieli, rodziców i burmistrzów."

 

 

http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

11.04.2018r.

  

 

PRELEKCJĘ  pt. " Choroby ultrarzadkie "

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

wygłosiła dr Teresa Grabowska

ordynator oddziału chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 11.04.2018r.

 

Odwiedziły nas uczennice kl. I ze specjalnością "Żywienie" 

z  ZSR CKU w Przemystce wraz z opiekunem

Mariuszem Bentkowskim częstując bibliotekarzy

oraz słuchaczy Uniwersytetu III Wieku " PATRIOTKAMI "

- wypiekami w barwach narodowych. Wypieki są owocem konkursu ogłoszonego w szkole wśród uczniów klas żywieniowych związanego

ze 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.

" PATRIOTKI " okazały się bardzo smaczne !  Dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

10.04.2018r.

 

 

Wykład pt. " BÓLE KRĘGOSŁUPA "

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

 

wygłosił dr Piotr Szudy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

10.04.2018r.

 

Odwiedziny przedszkolaków i uczniów kl. II

z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

 

 

  

 

 

" Moc prezentów od zajączka co koszyczek trzyma w rączkach
Wielu wrażeń, mokrej głowy w poniedziałek dyngusowy...

 
  Radości płynącej ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,
     pogody ducha, wiosennych zachwytów oraz
     niezapomnianych spotkań  w kręgu rodzinnym i przyjacielskim.
 A także kilku chwil spędzonych nad kartami ulubionej książki

 

 


                                                                         życzą Dyrektor oraz Pracownicy
                                                                         radziejowskiej Biblioteki
                                                                        Wielkanoc, 2018 r.

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

22.03.2018r.


 

 SPEKTAKL  TEATRALNO - MUZYCZNY

 

pt. " Tak naprawdę nic nie rozumiem ",

 

 

przygotowany przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego

im. Władysława Łokietka w Radziejowie

pod kierunkiem Panów Leszka Grabowskiego i Karola Brzykcy.

 

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, Zespołu Szkół Mechanicznych , słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

oraz liczne grono zainteresowanych osób.

 

 

  Wystąpili:


Łukasz Derucki, Nikola Gralak, Aleksandra Grzesiak, Weronika Kalwat,

Magdalena Kwiatkowska, Alicja Michalak, Kamil Michalski,

Piotr Paczkowski, Katarzyna Rozpędowska.Teksty literackie wykorzystane w spektaklu:


Jakub Malecki - "Ślady"
Julian Tuwim - "Zośka wariatka"
Iwan Wyrypajew - "Tlen"
Edward Stachura - "Pokochałem ją siłą woli"
Fiodor Dostojewski - "Białe noce"
Tracy Chevalier - "Dziewczyna z perłą"
Magda Papuzińska - "Wszystko jest możliwe"
Marta Abramowicz - "Zakonnice odchodzą po cichu"Utwory muzyczne wykorzystane w spektaklu:


Piotr Wysocki - "Konie"
Lara Fabian - "jestem chora"
"Łagodna"
"Przebacz mi" - musical "Romeo i Julia"
Nocturne op.9 no 2 Fryderyka Chopina
Allemande Suite no 2 J.S. Bach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************

 

 

 

16  MARCA  -  DZIEŃ  PANDY  WIELKIEJ

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

22.02.2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONYRadziejowska Biblioteka OdNowa III etap -

Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie

 

www.bip.umradziejow.pl/

 

 

 

**************************************************************

 

 

 ZAPRASZAMY  DO  BIBLIOTEKI

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 26.02.2018r.

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego,

LO Radziejów oraz rodzina Ponara

zaprosili na prelekcję dr Dominiki Pasich - IPN Kraków

Oprawa artystyczna w wykonaniu uczniów

Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie : Magdy Kwiatkowskiej, Kamila Michalskiego, Grzegorza Dzierżawskiego, Jakuba Gawrońskiego.

Do występów uczniów przygotowali Leszek Grabowski i Karol Brzykcy.


 

Prelekcji z okazji 75 rocznicy zrzutu do kraju CICHOCIEMNEGO ANTONIEGO IGLEWSKIEGO "PONARA" i innych Cichociemnych wysłuchali słuchacze Uniwersytetu III Wieku, uczniowie z radziejowskiego gimnazjum, Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Zespołu Szkół I Placówek Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce a także zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

23.02.2018r. 

FERIE W BIBLIOTECE

" W ŚWIECIE ZWIERZĄT "

 

 - głośne czytanie " Kot Filemon i złota rybka ",

" Franklin i małe kaczątko ",

  - zagadki o zwierzętach, zabawa w głuchy telefon,

zajęcia plastyczne - MOJE ULUBIONE ZWIERZĄTKO.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 ***************************************************************

 

 

 09.02.2018r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

UNIEWAŻNIONYRadziejowska Biblioteka OdNowa III etap -

Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie

 

 

www.bip.umradziejow.pl/

 

 

 

***********************************************************

 

 

 21.02.2018r.

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

 

Łamańce językowe - łamiemy sobie język,

kalambury, krzyżówka.

Zajęcia plastyczne  - BAJKOWY PLAKAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

19.02.2018r.

NOC W BIBLIOTECE

 

 

NOCNE GŁOŚNE BAJANIE, GRY PLANSZOWE, KALAMBURY, ZABAWY RUCHOWE, GRY, KRZYŻÓWKI,

ZWIEDZANIE NIEZNANYCH MIEJSC

W BIBLIOTECE, PYSZNA PIZZA.

 

W ZABAWACH UCZESTNICZYŁO 

40  MAŁYCH CZYTELNIKÓW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

19.02.2018r.

FERIE W BIBLIOTECE

 

SPOTKANIE Z ASTRONOMIĄ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************

 

16.02.2018r.

 FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

 

Spotkanie  " O ZAWODACH " poprowadziły

Panie z OHP w Radziejowie.

Dzieci uczestniczyły w kalamburach, zajęciach plastycznych, odgadywały zagadki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

14.02.2018r.  -  Walentynki

Zajęcia " WALENTYNKOWO W BIBLIOTECE "

Dzieci wysłuchały bajek o miłości, wykonały kartki walentynkowe. Atrakcją była mega gra
planszowa - podłogowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *********************************************************

 

 

 

12.02.2018r.

 

 Z okazji zbliżającego się DNIA KOTA

w bibliotece odbyło się spotkanie

pt. " MÓJ PRZYJACIEL KOT "

Dzieci wysłuchały bajki o kotach, odbyły się zajęcia plastyczne

pt. "PORTRET MOJEGO KOTA ",

kalambury i gry planszowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ************************************************************

 

 

 08.02.2018r.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

UNIEWAŻNIONYRadziejowska Biblioteka OdNowa III etap -

Zagospodarowanie terenu wokół budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie

 

www.bip.umradziejow.pl/

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

08.02.2018r.

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

oraz Poradnia Psychologiczno -  Pedagogiczna w Radziejowie

  zaprosiły na prelekcję pt:" Nieświadomość w rodzinie.
Analiza dramatu relacji rodzic-dziecko

na podstawie fragmentów  filmu
Jana Komasy
-Sala samobójców”Jedną z podstawowych funkcji rodziny jest pomieszczanie "wewnętrznego świata" dziecka, czyli jego uczuć, impulsów, myśli i zachowań. Gdy jest na to przestrzeń w rodzinie wtedy jest szansa, że dziecko będzie mogło prawidłowo się rozwijać, nawiązywać dobre relacje ze sobą i z innymi ludźmi. Gdy ta funkcja w rodzinie jest zakłócona, wtedy mogą pojawiać się problemy, które czasem wyrażają się w postaci różnych objawów u dzieci.
Opisany wyżej kłopot mają rodzice Dominika – bohatera filmu "Sala samobójców". Nastolatek przeżywa traumę w szkole, nie podchodzi do matury, a potem odbiera sobie życie.


Celem warsztatu była próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego dochodzi do tragedii rodzinnej i pokazanie na czym polega nieświadoma komunikacja między wszystkimi członkami rodziny.

Prelekcja zawierała elementy warsztatowe.


Spotkanie odbyło się 08.02.2018r  w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Radziejowie


prowadząca:


Adriana Meller – Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny , Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Prowadzi terapię rodzinną, małżeńską oraz indywidualną.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

06.02.2018 r.

 

Prelekcję dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

pt. " Szkoła życia z endoprotezą "

wygłosił dr Piotr Szudy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************************************

 

 

02.02.2018r.

 

Lekcję biblioteczną oraz lekcję regionalizmu

 

pt. " Panoramy, plany, mapy, zdjęcia

i szkice dawnego Radziejowa"

 

dla uczniów klasy I Tmi 

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

 

przeprowadził bibliotekarz i historyk

Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

 29.01.2018r.

 

 

Prelekcję dla  słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

 

 

pt. " Mowa nienawiści i jej zwalczanie "

 

wygłosiła psycholog Karolina Pawlak

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

24.01.2018 r.

 

 KOLĘDUJMY RAZEM

 

spotkanie z udziałem chóru LARGO

z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*****************************************************

 

 

19.01.2018r.

 

Lekcję biblioteczną oraz lekcję regionalizmu

 

pt. " Panoramy, plany, mapy, zdjęcia

i szkice dawnego Radziejowa"

 

dla uczniów klasy I Tlm z Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Radziejowie

 

przeprowadził bibliotekarz i historyk

Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

18.01.2018r.

 

Prelekcję dla  słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

 

pt. " Testamenty, spadki, darowizny "

 

wygłosił doradca ubezpieczeniowy

Mirosław Wiatrowski

 

 

 

 

 

 

 


***********************************************************

 

 

 12.01.2018r.

 

 BIBLIOTEKĘ odwiedzili uczniowie

klasy I  z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 


Miłośników filmu z Radziejowa i okolic zapraszamy

do współtworzenia „ KLUBU FILMOWEGO ”KONTAKT: poprzez facebooka,
e mail: bibliotekaradziejow@poczta.onet.pl
lub telefonicznie 54 285 3280

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO W RADZIEJOWIE

OGŁASZA KONKURSY :

 

 

 

  KONKURS FOTOGRAFICZNY
  im. ZBIGNIEWA ZASADY

pt.  „ MIASTECZKA  i  WSIE
POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”

 

 

 

RADZIEJOWSKI KONKURS  PLASTYCZNY
pt. „BAJKOWE  KUKIEŁKI”

na wykonanie  kukiełki/pacynki przedstawiającej

dowolną postać bajkową

 

 

 

KONKURS LITERACKI
pt. „ BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”

konkurs literacki na napisanie własnej książki.

 

 

 

 

REGULAMINY KONKURSÓW PONIŻEJ.

 

**********************************************************

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie


ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
      im. ZBIGNIEWA ZASADYpod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego
i Patronatem Medialnym „Powiatowego ABC”.pt.  „ MIASTECZKA  i  WSIE
POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”

 
REGULAMINCele konkursu

- kształtowanie świadomości geograficzno-historycznej,
- rozwój wrażliwości artystycznej.


Zasady uczestnictwa


1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu fotografii w formacie
nie mniejszym niż 20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie  godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie. Na odwrocie zdjęcia poprosimy także o podanie miejsca wykonania oraz tytuł zdjęcia.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem), w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, nr telefonu i adres e-mail, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, należy ponadto umieścić oświadczenie  o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą
„ MIASTECZKA  i  WSIE
 POWIATU RADZIEJOWSKIEGO w OBIEKTYWIE ”
 (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić


5.  Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów,
 ul. Objezdna 33  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”. Prace można nadsyłać podczas całego okresu trwania konkursu od 01.02.2018r. do 30.09.2018r.

6.  Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.

7. Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.Terminy:

Czas trwania konkursu

01.02.2018 - 30.09.2018r.
 (decyduje data stempla pocztowego).
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Październiku 2018r.Przewiduje się jedynie osobisty odbiór nagród.

– Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.

– Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia
na wystawę pokonkursową.


Nagrody:

Przewiduje się nagrody ufundowane
przez Starostwo Powiatowe w RadziejowieUwagi:


– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod
nr tel. (054) 285 32 80 oraz na stronie internetowej www.bibliotekaradziejow.cdx.pl

w dziale KONKURSY.

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

RADZIEJOWSKI KONKURS  PLASTYCZNY
–  „BAJKOWE  KUKIEŁKI”Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. F. Becińskiego w Radziejowie

 


ogłasza KONKURS pt. „BAJKOWE KUKIEŁKI”


na wykonanie  kukiełki/pacynki przedstawiającej

dowolną postać bajkowąCelem konkursu jest:


* propagowanie bajek i baśni,
* przybliżenie i zainteresowanie  literaturą ,
* tworzenie atmosfery do zabawy z utworami literackimi,
* pobudzenie wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej,
* radość i satysfakcja z tworzenia dzieła plastycznego.


Założenia Konkursu:


Konkurs adresowany jest do dzieci  w następujących kategoriach wiekowych:


I – dzieci od 4 do 8 lat,
II – dzieci  od 9 do 13 lat


Założeniem Konkursu jest przygotowanie  pracy w postaci  kukiełki lub pacynki.
Musi mieć ona formę przestrzenną i przedstawiać dowolnie wybraną postać bajkową.
Każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł bajki oraz  imię i nazwisko dziecka, które wykonało pracę oraz nazwisko opiekuna.Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.


Termin nadsyłania prac : prace  należy dostarczyć

do 15 kwietnia 2018 r.


do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie.


Ogłoszenie wyników nastąpi w Tygodniu Bibliotek (maj),

o dokładnym terminie poinformujemy.

Dla uczestników przewidujemy nagrody i dyplomy!
Wszelkie informacje o konkursie – 54 285 3280

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

Chcesz zostać bajkopisarzem, weź udział w Konkursie!!!


KONKURS LITERACKI
- „ BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI”Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie
ogłasza konkurs literacki na napisanie własnej książki.Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych

w następujących kategoriach wiekowych:


•    I kategoria – kl. I-III
•    II kategoria  - kl. IV-VICele Konkursu:


- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności 
- stworzenie własnej bajki
- promocja czytelnictwaZadaniem uczestników  jest:


– stworzenie własnej książki – temat dowolny.
-  forma papierowa, płaska, pisana  i ilustrowana ręcznie , format dowolny.
-  książka ma zawierać okładkę, stronę tytułową, tekst i/lub ilustracje - bajki 
   wymyślonej  przez uczestnika. 
- pracę należy podpisać na odwrocie – imię i nazwisko uczestnika, szkoła, telefon.


Termin nadsyłania prac  - 30 marca 2018r.


Prace należy dostarczyć do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej w Radziejowie


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  23 kwietnia 2018r.,  godz. 10.00
 – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.Dla zwycięzców czekają nagrody! Dyplom dla każdego uczestnika w konkursie oraz prezentacja wszystkich książek w bibliotece.

 

 

 

***************************************************************