O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

 

ROK KULTURALNY 2015

ROKIEM FRANCISZKA BECIŃSKIEGO

w 40 rocznicę śmierci.

 

         

      

 

5 IX 1897 - 3 VII 1975r.

 

 

*******************************************************

 

 

27.05.2015r, godz. 9.00

 

ZAPRASZAMY NA XIV KONKURS KRASOMÓWCZY

pt. " KUJAWY SŁOWEM MALOWANE "

 

 

 

 ************************************************************

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

Organizator V Wystawy psów przyjaciół dzieci: Gabinet Weterynaryjny

lek. wet. Wiesław Wielgosz


Współorganizator imprezy: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

 

 

****************************************************

 

 

 

 25.05.2015r.,


ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

Arkadym Pawłem Fiedlerem

 

 

pt. "PoDrodze Afryka - Jak "Mały Fiat" podbił Afrykę"

 

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze

Uniwersytetu III Wieku oraz młodzież

z Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie.

 Polskim Fiatem 126p przez Afrykę. O 3,5 miesięcznej podróży "Maluchem" z Egiptu do RPA opowie Arkady Paweł Fiedler, wnuk pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. Podróżnik i jego samochód pokonali 16200 km, odwiedzili 11 krajów, walczyli między innymi z upałem w Sudanie, błotem w Ugandzie, kurzem i afrykańską "tarką"

w Tanzanii, ale ponad wszystko po drodze poznali

niezwykłą przyrodę i fascynujących ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 

 DZIEŃ MATKI W RADZIEJOWSKIEJ BIBLIOTECE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 19 MAJA w radziejowskiej bibliotece odbyło się spotkanie

Dyskusyjnego Klubu Książki.


Czytelniczki dyskutowały na temat książki Charyn J., "Jerzy Kosiński", przypominając jeszcze o innych pozycjach opisujących

życie Jerzego Kosińskiego.

Klubowiczki zapoznały się z nowymi pozycjami książkowymi : Grabski M., "Ksiądz Rafał" i Lilin N., "Syberyjskie wychowanie".

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

18.05.2015r. 

  Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego

w Radziejowie
  wysłuchała  prelekcji  Leszka Kalickiego

pt.  „ JAN DŁUGOSZ ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

13.05.2015r.


Adwokat Cezary Badeusz


dla uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie
wygłosił wykład  pt. „Obywatel w sądzie".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

 

12.05.2015r.


POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA DZIECI KL. „0”


pt.  „ JUŻ WIOSNA RADOSNA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

8 MAJA DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

 

Z OKAZJI ŚWIĘTA ŻYCZENIA ZŁOŻYLI NAM

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RADZIEJOWIE

REMIGIUSZ KOŹMIŃSKI,

ORAZ PANI GRAŻYNA TRZMIELEWSKA

WRAZ ZE SWOIMI UCZNIAMI.

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

 

 

08.05.2015r.

 

 

W ramach TYGODNIA BIBLIOTEK

 

dla młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce

 odbyło się spotkanie autorskie z EWELINĄ JASIK

autorką książki "3 godziny. Jak rozpoznać miłość".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

07.05.2015r.,


Dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

odbył się wykład NATALII MAGDALENY WIELGOSZ

połączony z prezentacją multimedialną

 

pt. "Wiedza tajemna,

czyli jak interpretować dzieła sztuki"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

  

 

 

 

 


 

 *************************************************************

 

 

 

28.04.2015r.

 

Odbyło się spotkanie autorskie

z KATARZYNĄ  ENERLICH

autorką serii książek " PROWINCJA".

 

 

 W spotkaniu wzięli udział słuchacze Uniwersytetu III Wieku

oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie

a także osoby zainteresowane tematem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

20 kwietnia 2015 r.,

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego  w Radziejowie

 

   dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

i zainteresowanych tematem

 

odbył się wykład Pani PSYCHOLOG KAROLINY PAWLAK

pt. Bądź przyjacielem samego siebie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

17.04.2015r.

 

Spotkanie KLUBU "VIOLETTA"

 

Dziewczynki zaprojektowały pokój dla Violetty, Ludmiły i pozostałych bohaterów książki pt. "Violetta" a także śpiewały piosenki z serialu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 


 

16 kwietnia 2015 r.,

 

 

 Dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

i zainteresowanych tematem

 

odbył się wykład Pani Moniki Leniec

pt: "Zdrowe odżywianie seniorów". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************

 REGULAMIN
XIV POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY
O REGIONIE


IX KONKURS KRASOMÓWCZY dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

„KUJAWY SŁOWEM MALOWANE”

 

 

 I. Organizatorzy


1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie.
2. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie.


II. Cele konkursu


1. Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do mowy ojczystej.
2. Upowszechnienie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli.
3. Prezentowanie barwnym  i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych
z regionem kujawskim.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem.


III. Tematyka konkursu


1. Uczestnicy konkursu przygotowują wystąpienia w formie gawędy na następujące tematy:
a) historia, legenda miejscowości kujawskich,
b) sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu,
c) zabytki kultury materialnej (kościoły, dwory), pomniki przyrody,
d) walory turystyczno – krajoznawcze regionu (np. wycieczka, szlak turystyczny),
e) zwyczaje, obrzędy i tradycje kujawskie.


IV. Uczestnicy


1. Konkurs odbywa się  w 3 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej,
- uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klasy I – III gimnazjum i uczniowie szkół średnich.


V. Warunki uczestnictwa


1. W konkursie szkołę może reprezentować najwyżej 4 uczniów.
2. Uczestnik konkursu prezentuje gawędę na jeden z tematów wymienionych w rozdziale III,
    w czasie nie przekraczającym 5 minut z tolerancją 30 sekund.
3.W przygotowaniu wystąpienia należy położyć nacisk na bogactwo języka i oryginalny, indywidualny sposób prezentacji tematu. Należy zadbać o właściwą dykcję i emisję głosu.
4.Uczestnik konkursu może cytować teksty przewodników turystycznych, wydawnictw lub informacji  encyklopedycznych i biografii zawartych w niżej podanej literaturze przedmiotu, a także innych, w tym autorskich.
5. Zaleca się:
- ostrożność w szafowaniu gestem scenicznym,
- nie używanie rekwizytów.
6.Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wystąpienia uczestników w strojach regionalnych.


VI. Kryteria oceny


1. Uczestnik konkursu za swoje wystąpienie może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. Ostateczny wynik uzyskany przez ucznia jest średnią arytmetyczną punków przyznawanych przez wszystkich członków jury. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości jeden punkt.
3. Zasady punktowania:
- zgodność prezentacji z tematyką konkursu – 3 pkt,
- bogactwo języka i jego barwność – 1 pkt,
- poprawność językowa – 1 pkt,
- dykcja – 1 pkt,
- sugestywność wypowiedzi – 1 pkt,
- kontakt ze słuchaczem – 1 pkt,
- ogólna prezentacja tematu i konstrukcja wypowiedzi – 1 pkt,
- dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego – 1 pkt.


VII. Terminy


1. Zgłoszenie do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie uczniów w terminie
do  6 maja 2015 r. ( załącznik Karta Zgłoszenia).
2. W zgłoszeniu należy podać:
-  imię i nazwisko uczniów reprezentujących szkołę ( max. 4),
- nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy,
-  imię i nazwisko opiekuna.
3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Miejski Zespół Szkół w Radziejowie
ul. Szkolna 28
88 – 200 Radziejów
z dopiskiem „XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie”.


3. Konkurs odbędzie się dnia 27.05.2015 r.

o godz. 9.00 w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Radziejowie.


VIII. Uwagi końcowe


1.    Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a uczestnicy i ich opiekunowie
pamiątkowe dyplomy.
2.    Laureaci konkursu będą reprezentować powiat radziejowski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu na etapie wojewódzkim ( X 2015 r.), a następnie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży 2015 w Legnicy.
3.    Koszty przejazdu na w/w konkursy pokrywa szkoła uczestnika konkursu.
4.    Koszty udziału laureatów w kolejnych etapach Konkursu (akredytacja) pokrywa MiPBP w Radziejowie

  
  Organizatorzy:
    Dyrektor MiPBP w Radziejowie  Danuta Wielgosz
    Nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie:
    Maria Eznarska i Barbara Rolirad


PROPONOWANA  BIBLIOGRAFIA
 
1. Beciński F., Wesele na Kujawach, Włocławek 1996 r.
2. Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993.
3. Borkowski J.,Kujawska proza : z cyklu Redecz Krukowy i Okolice …kraina
     prastara.T.XIX, Brześć Kujawki 2012
4. Dzieje Radziejowa Kujawskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1982
5. Eznarska M., Rolirad B., Siedziby ziemiańskie w powiecie radziejowskim,
     Radziejów 2004.             
6. Kalinowska D., Rękodzieło ludowe, Włocławek 2004.
7. Kalinowska D., Strój ludowy na Kujawach, Włocławek 2002.
8. Kasprowicz J., Bajki klechdy i baśnie, Inowrocław 1996
9. Kolberg O. , Dzieła wszystkie. Kujawy, cz. I i II , Wrocław – Poznań -
    -Warszawa
10. Kołtuniak J., Wsie i miasta byłego powiatu radziejowskiego, „Kronika
      Radziejowska”, Radziejów 1997 – 2000 .
11. Kotula K., Maria z Wodzińskich Orpiszewska (1819-1846). Życie i Dzieło,
      Włocławek 2009.
12. Kujawy słowem malowane…, Materiały literackie nagrodzone i wyróżnione
      w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie w latach 2003-2010, pod 
      redakcją  M. Eznarskiej, B.Rolirad , Radziejów 2011.
13. Kubicka E., Wielgosz N., Pejzaż frasobliwy – czyli o kapliczkach i krzyżach z 
      Radziejowa i okolic, Radziejów 2012
15. Kurant J., Folklor taneczny Kujaw. Taniec ludowy, Włocławek 2006.
16. Kurant J., Radosne dzieciństwo. Gry i zabawy kujawskich dzieci, Włocławek
      2008.
17. Łukaszewicz A.B., Kujawskie legendy, gawędy i gadki T.1., Wrocław 2011
18. Maciejewski M., Kujawy Radziejowskie, Włocławek 2009.
19. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
      pod red. St. Kunikowskiego, tom I, cz. 1,Włocławek 2000.
20. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
       pod red. St. Kunikowskiego,  tom I, cz. 2 Włocławek 2001.
21. Pawłowska K., Rzeźba i zdobnictwo na Kujawach, Włocławek 2003.
22. Pawłowska K., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Kujawach, Włocławek 2003.
23. Radziejów i okolice, pod red. J. Kalafusa, Włocławek 1995 .
24. Szelągowska G., Kuchnia z rodowodem, Toruń 2012
25. Słownik biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod redakcją  J.Kołtuniaka,   
       Piotrków Kujawski-Włocławek 2002.
26. Szkulmowska W., Ziemia rodzinna to Kujawy, cz. I Słowo, cz. II Obraz, 
       Bydgoszcz 2006.
27. Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1997.
28. Włocławek i okolice. Przewodnik, pod red. St. Kunikowskiego, Włocławek  
       2002
29. Zaleska-Wojciechowska R., A wiatr hula po opłotkach. Baśnie, Włocławek 
      1998.
30. Zaleska-Wojciechowska R., Baśnie i klechdy kujawskie, Włocławek 1995
31. Zaleska-Wojciechowska R., Opowieści kujawiaczka, Włocławek 1997
32. Zaleska-Wojciechowska R., W nadwiślańskiej krainie baśni, Włocławek 1997
33. Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, pod
      red.S Kalembki, Warszawa 1989

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 27.03.2015r.  10.04.2015r.

Spotkania KLUBU KSIĄŻKI VIOLETTA

 

Na spotkaniu marcowym klubowiczki wykonały zakładki do książek na podstawie książki "Violetta".

Kwietniowe spotkanie to wymyślanie postaci, które mogłyby pojawić się w książce . Powstała Indila, Sophie, Klaudia oraz Weronika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

 26.03.2015r.

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.Franciszka Becńskiego

oraz Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie zaprosiły

młodzież szkolną na

 

 

  V SPOTKANIA Z TRADYCJĄ.

 


W programie :


1. Prelekcja  Doroty Kalinowskiej - etnografa Muzeum Ziemi Kujawskiej

i Dobrzyńskiej we Włocławku

pt. "Zwyczaje i tradycje wielkanocne na Kujawach ".


2.Warsztaty malowania pisanek - poprowadziła twórczyni ludowa

Krystyna Zagrabska.


3.Wystawa rękodzieła tematycznie związanego z Wielkanocą (pisanek, palm, haftów) wykonanych przez -  Krystynę Zagrabską

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

13.03.2015r.

 

Spotkanie KLUBU KSIĄŻKI " VIOLETTA"

Uczestniczki obejrzały koncert

w wykonaniu aktorów serialu Violetta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

18.03.2015r.

 

"WIOSENNE BAJANIE"

Głośne czytanie w Publicznym Przedszkolu

w Radziejowie

 

- grupa "PSZCZÓŁKI"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************

 

 

16.03.2015r.

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 

wykład  pt. " BIORÓŻNORODNOŚĆ "

 

 

dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zespołu Szkół Rolniczych w Przemystce

 

 

wygłosiła dr Maria Palińska

(Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************

 

 

13.03.2015r.

 

Spotkanie KLUBU KSIĄŻKI " VIOLETTA"

 

Klubowiczki zaprojektowały stroje swoich ulubionych bohaterów

na różne okazje m.in. strój wieczorowy,

strój na scenę, strój sportowy i na co dzień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************

 

 

10.03.2015r.

 

Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki

z Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

06.03.2015r.

 

Spotkanie KLUBU KSIĄŻKI " VIOLETTA"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

06.03.2015r.

SPOTKANIE AUTORSKIE
PRZEZ  INTERNET


 - wideokonferencja na Skype

z Gają Kołodziej

 


- polską pisarką młodego pokolenia,
 autorką "Wystrzałowej licealistki"
 i "Wystrzałowej maturzystki".


Otrzymała 1 nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Literackim za opowiadanie pt. „Moje jedyne marzenie”.

 

 

 

 


                                 

 

 


*******************************************************************

 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu

Recytatorskiego i Plastycznego


  „ Już wiosna radosna!”

                                                      

 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski  i Plastyczny
dla dzieci kl.”0”


pt. „Już wiosna radosna!”Cele konkursu:


- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.

Założenia Konkursu:


W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0”.
Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej

w ramach 10 minut.
Liczba dzieci ograniczona do 5 osób.

Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną  imprezy.

Przewidywany termin imprezy – 12 maja 2015r. (wtorek) , godz. 9.00
Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych. 
Do 20 kwietnia 2015 r. należy dostarczyć prace plastyczne.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne swego udziału do 20 kwietnia 2015 roku (pod numer  tel. 0-54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwiska uczestników, opiekunów i liczby dzieci biorących udział w konkursie.

Dla uczestników przewidujemy nagrody.
Ufundowana zostanie również nagroda indywidualna za najciekawszą

interpretację wiersza.

 


Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u Pani Karoliny Ćwikły

w Oddziale dla Dzieci Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie.

 

 

****************************************************************

 

 

27.02.2015r.

 

Spotkanie KLUBU KSIĄŻKI " VIOLETTA"

 

Klubowiczki wykonały portrety swojego ulubionego bohatera z książki "Violetta " oraz obejrzały wywiad z aktorką, piosenkarką Lodovicą Camello grającą w serialu Franceskę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ****************************************************************

 

 

27.02.2015r.

FERIE W BIBLIOTECE

 

 

Hasło dnia - "PRZYJAŹŃ"

 

 - Pogadanka " Mój przyjaciel ",

 - portret przyjaciela, zajęcia plastyczne,

 - głośne czytanie " Chcę wiedzieć więcej o przyjaźni".

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 25.02.2015r.

FERIE W BIBLIOTECE

 

 - Zwiedzanie IZBY REGIONALNEJ,

 - wspólne głośne czytanie legendy pt. " Toruńskie pierniki ",

 - zajęcia plastyczne "BIBLIOTEKA W PRZYSZŁOŚCI"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

23.02.2015r.

 

FERIE W BIBLIOTECE

 

Głośne czytanie książki pt. "Dobre maniery".

Pogadanka - " Zasady i porady dotyczące ogłady ".

Zajęcia plastyczne

BIBLIOROBOT CZYLI KARTONOWY ROBOT BIBLIOTECZNY.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

20.02.2015r.

 

Spotkanie  KLUBU KSIĄŻKI "VIOLETTA"

 

 - Pogadanka - " Jak pisać pamiętnik",

 - czytanie fragmentów " Sekrety i marzenia Violetty",

 Dzieci wykonały pamiętniki.

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

20.02.2015r.

 

FERIE W BIBLIOTECE

" ZWIERZĘTA LEŚNE"

 

  - głośne czytanie o zachowaniu się w lesie,

 - zagadki o zwierzątkach leśnych,

 - dzieci wykonały z papierowych rolek leśne zwierzęta.

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

 18.02.2015r.

 

FERIE W BIBLIOTECE - DZIEŃ Z KSIĄŻKĄ

 

 

 - Głośne czytanie " Franklin i książka z biblioteki ",  " Zbawcy książek ",

 - zagadki o książkach i bibliotece, pogadanka , gry,  zabawy,
 - zajęcia plastyczne, dzieci wykonały zakładki do książek.

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

16.02.2015r.

 

 FERIE ZIMOWE W BIBLIOTECE

 

" W świecie bajek i baśni "

 

- głośne czytanie bajek " Królowa śniegu ", " Lampa Aladyna ",

- zagadki, zgadywanki o bajkach,

- gry, zabawy,

- zajęcia plastyczne " Moja ulubiona postać z bajki ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

13.02.2015r.

 

 

Spotkanie walentynkowe

"Klubu Książki Violetta"

 

- pogadanka "Miłość w książce Violetta"

 - kto kogo kocha zgaduj zgadula,

 - klubowiczki wykonały kartki walentynkowe.

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

13.02.2015r.

 

Bibliotekę odwiedziły przedszkolaki.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 11 lutego 2015r.

 

odbyło się spotkanie poetyckie

pt.  " Zatrzymane chwile "

 

z Aleksandrą Sas Wisłocką

połączone z

 wystawą malarstwa Poetki i Jej córki

Dominiki Sas Wisłockiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

Obraz Aleksandry Sas Wisłockiej

 

Zapraszamy także na

 wystawę malarstwa Poetki i Jej córki

Dominiki Sas Wisłockiej.

 

 

***************************************************************


 

 

FERIE W BIBLIOTECE


PONIEDZIAŁEK -  ŚRODA - PIĄTEK
 godz. 10.00-12.00
Zapraszamy dzieci od lat 6

 

Program:


Głośne czytanie bajek
Spotkania z postaciami bajkowymi  - gry, zagadki


Zajęcia plastyczne :
•    Moja ulubiona postać bajkowa
•    W krainie baśni – projekt okładki książki
•    Zakładki do książek
•    Tworzymy Bibliorobota (recykling twórczy)
•    Biblioteka za 100 lat – plakat
Na zakończenie bal przebierańców.

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

10 lutego odbyła się lekcja biblioteczna " O książce " dla grupy "0" Pszczółki

z Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie.

 

11 luty

Odwiedziny najmłodszej grupy z Publicznego Przedszkola nr 1 w Radziejowie.

- głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima.

- zgaduj zgadula literacka.

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

6 LUTY

KLUB KSIĄŻKI "VIOLETTA"

 

 

Odbyło się głośne czytanie książki " Po prostu Tini " Martiny Stoessel.

Na podstawie książki pt. " Modne dodatki " z serii

" Violetta" dzieci wykonały bransoletki z filcu.

Na zakończenie spotkania klubowiczki zaśpiewały swoje ulubione piosenki z serialu.

 

Następne spotkanie w PIĄTEK 13 LUTEGO

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

30 stycznia 2015r.

 

odbyło się kolejne spotkanie "KLUBU KSIĄŻKI - VIOLETTA."

Klubowiczki wybrały do głośnego czytania ulubione fragmenty książki

" Photo Book " z serii Violetta.

Dziewczynki wykonały bransoletki  z koralików.

Następnie odbyło się wspólne śpiewanie piosenek z serialu "VIOLETTA"

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

28.01.2015r.

 

 

W bibliotece odbyła się prelekcja

i pokaz multimedialny

pt. "...NIE PRZERYWAJCIE MEGO ŚPIEWU- -"

Franciszek Beciński  - życie i twórczość

Patrona Biblioteki"

Prelekcję dla uczniów LO w Radziejowie wygłosiła

Danuta Wielgosz.

 

 

W oddziale dla dzieci odbyły się zajęcia

bajkoterapii dla uczniów Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego w Radziejowie, 

które prowadziła Karolina Ćwikła.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 *******************************************************

 

 

27 stycznia 2015r. w radziejowskiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.W spotkaniu wzięło udział 6 klubowiczek, które dyskutowały na temat książki Alan Bennett

pt. " Czytelniczka znakomita".

 

 

 

"Bardzo zabawna i świetnie napisana powieść o tym, jak królowa angielska odnajduje w sobie pasję czytelniczą. Zaniedbując obowiązki monarchini, zaczyna pochłaniać dzieła kolejnych autorów, czyta wiersze Thomasa Hardy'ego, powieści Marcela Prousta, a także dramaty Samuela Becketta. Autor, jeden z najbardziej oddanych orędowników literatury, dostarcza nam znakomitego argumentu na uzasadnienie tezy, że warto czytać książki."

 

 

 


*******************************************************

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Franciszka Becińskiego zaprasza dzieci i młodzież

na  ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 


  pt. "...NIE PRZERYWAJCIE MEGO ŚPIEWU- -"

Franciszek Beciński  - życie i twórczość

Patrona Biblioteki"

(prelekcja + prezentacja multimedialna).

 

 

***************************************************************

 

 

 

 W każdy piątek o godz. 15.00 zapraszamy na spotkania z książką

w oddziale dla dzieci.

23 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie KLUBU KSIĄŻKI "Violetta".

Klub powstał z myślą o wielbicielach książki i serialu pt. "Violetta".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *************************************************************

 

 

22.01.2015r.

 

Wzrost zainteresowania poetą Franciszkiem Becińskim wśród uczniów.

 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach realizują projekt pt. "Śladami Franciszka Becińskiego"

pod kierunkiem Pani Anety Ratajczyk.

Na zdjęciu uczennice Paulina Ciesielska i Paulina Daruszewska

w towarzystwie swojej opiekunki.

Wywiadu na temat Franciszka Becińskiego udzieliła

i po wystawie oprowadziła

Danuta Wielgosz.

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

21.01.2015r.

 

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

oraz osób zainteresowanych tematem

 

pt. "Obywatel w sądzie i jego prawa"

 

wygłosił mec. Cezary Badeusz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

20.01.2015r.

 

Lekcję biblioteczną oraz lekcję historii regionalnej

dla klasy I LO

ZSR CKU w Przemystce przeprowadził

bibliotekarz i historyk

 

Krzysztof Wątrobicz

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

 

Klub Książki   
Spotkania z książką z serii „Violetta” w bibliotece

Jesteś wielbicielką serialu „Violetta”, lubisz czytać książki…
Zapraszamy na spotkania KLUBU PRZYJACIÓŁ „VIOLETTY”
w piątki,  godz. 15.00 – 16.30
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie.


PIERWSZE SPOTKANIE  - 23 STYCZNIA
Zapraszamy!!! Czeka Was mnóstwo atrakcji i zabawy!
Więcej informacji w oddziale dla dzieci MiPBP w Radziejowie

 

 

 

 

 *****************************************************************

 

 

ROK KULTURALNY 2015 – ROKIEM FRANCISZKA BECIŃSKIEGO
w 40 rocznicę śmierci
PIEWCY KUJAW
 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Franciszka Becińskiego
(Miejski Zespół Szkół )

 

ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY  


pod Patronatem
Starosty Powiatu Radziejowskiego

 pt. „Franciszek Beciński – kujawskie inspiracje”

 
REGULAMIN
Cele konkursu- kształtowanie wrażliwości na piękno Ziemi Kujawskiej postrzeganej przez pryzmat poezji Franciszka Becińskiego.
- rozwój świadomości regionalnej,Zasady uczestnictwa1.Konkurs ma charakter otwarty.
2. Uczestnicy nadsyłają od  dwóch do sześciu  fotografii inspirowanych poezją Franciszka Becińskiego w formacie nie mniejszym niż
20 x 30 cm.
3. Każde zdjęcie musi być opatrzone na odwrocie tylko godłem czyli dowolnie wybraną przez uczestnika nazwą,  pod którą będzie brał On udział w konkursie. Nazwa ta ma na celu zapewnienie anonimowości  uczestnika konkursu, tak aby nadesłane prace mogły być ocenione w pełni obiektywnie.
4. Do przekazywanych zdjęć należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, w której należy podać imię, nazwisko autora, adres, tytuły prac oraz miejsce ich wykonania, nr telefonu i adres e-mail, należy ponadto umieścić oświadczenie
 o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór zgody poniżej).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór):

Ja
..............................................................................................................
(imię i nazwisko)
oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na
gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatorów konkursu pod nazwą „Franciszek Beciński – kujawskie inspiracje”
 (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
...............................................................
...............................................................
…………………………………………….
(miejscowość, data) (podpis)
* niepotrzebne skreślić


5.Prace należy przekazywać pocztą lub osobiście do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego, 88-200 Radziejów, ul. Objezdna 33
 z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – ROK FRANCISZKA BECIŃSKIEGO”.
6.Prace zniszczone, zgięte, nie odpowiadające wymogom regulaminu nie będą oceniane.
7.Przesłane prace nie będą zwracane autorom. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
8.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania przez organizatora prac w druku, używania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń.


Terminy:Czas trwania konkursu

15.01.2015  - 31.10.2015r. (decyduje data stempla pocztowego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Listopadzie 2015r.

Przewiduje się jedynie odbiór osobisty nagród.

–Oceny zdjęć dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.  Wyniki  zostaną ogłoszone podczas podsumowania konkursu.
–Spośród zakwalifikowanych prac zostaną wyłonione zdjęcia na wystawę pokonkursową.


Nagrody:


Przewiduje się nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie


Uwagi:– Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nadesłanych fotografii bez honorarium autorskiego.
– Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
– W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje Jury konkursu. Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. (054) 285 32 80