O NAS            KONTAKT
AKTUALNOŚCI

 

04.12.2014r. (Czwartek) godz. 11.00

Zapraszamy na kolejne SPOTKANIE Z PASJAMI.

 

Gościem videokonferencji będzie

pisarka KATARZYNA GROCHOLA.

 

 

************************************************************

 

 

 

04.12.2014r. (Czwartek) godz. 13.00

 

 

Słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zapraszamy na wykład dr Renaty Brzezińskiej

 

z Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej

we Włocławku

 

 

pt. "Żywotność ludzi w wieku senioralnym a poziom ich satysfakcji życiowej".

 

 

 

 *****************************************************************

 

 

 

ZAPRASZAMY

 

01. XII. 2014r. o godz.11.00 prelekcję

 

 

pt. " Dzieje INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ na Kujawach i Wielkopolsce (220 rocznica)"


wygłosi Pan Leszek Kalicki.

 

 

 

**********************************************************

 

 

25 LISTOPADA


Na DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA zaprosiliśmy do biblioteki przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Nr 1

w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

*************************************************************

ZAPRASZAMY

 

na wystawę fotograficzną zorganizowaną we współpracy

z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu

 

pt. "GŁĘBIA I PRZESTRZEŃ".

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

25.11.2014r. odbyło się spotkanie

Dyskusyjnego Klubu Książki

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

25.11.2014r.

 

  Uczniowie klas pierwszych obejrzeli przedstawienie

pt. " Skradzione mądrości "

 

w wykonaniu TEATRU  MASKA  z Krakowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 ZAPRASZAMY

DO GALERII JEDNEGO OBRAZU

 

PAUL RENARD "Paris"

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 

REGULAMIN


II Konkursu

 

SZTUKA OPOWIADANIA - „SNUĆ LEGENDĘ”
1.Organizatorzy :

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie
Biblioteka Szkolna Miejskiego Zespołu Szkół w RadziejowieII. Cele konkursu:


1.Pogłębienie wśród uczniów   umiejętności czytania ze zrozumieniem.
2.Zachęcenie uczniów do pracy  i zabawy z tekstem by nadać mu charakter ustnej opowieści.
3.Wykształcenie wśród uczniów podstawowych umiejętności opowiadania,
poprzez:
- rozwijanie umiejętności tworzenia dramatycznego napięcia wśród słuchaczy, -przyciągania i zajmowania uwagi.
-zaciekawienie  słuchaczy  fabułą, epizodami, postaciami, przedstawianym światem, a także tworzenie nastroju opowieści.
4.Wykształcenie umiejętności nawiązania bezpośredniego, żywego kontaktu    z drugim człowiekiem.
5.Rozwijanie bogactwa języka, barwności i poprawności językowej oraz  sugestywności wypowiedzi.
6.Rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

7.Popularyzacja literatury pięknej wśród  dzieci  – legend, opowiadań, nowel czy fragmentów powieści.III. Adresat  konkursu:


1.Uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej z Radziejowa, Bieganowa i Płowiec.
Szkoły Podstawowe reprezentują uczniowie klas V i VI – 3 osoby (max)


IV. Uczestnicy konkursu.


1.Uczestnicy konkursu w drodze losowania otrzymują teksty legend wybrane   przez organizatorów.
2. Każdy uczestnik indywidualnie zapoznaje się z treścią wylosowanego tekstu  i  przygotowuje się do  snucia legendy .
Na  przygotowanie się do opowiadania  uczestnik ma 20 minut.
3.Podczas  przygotowania się do opowiadania  należy zwrócić uwagę  na  oryginalny sposób przekazania treści, ubarwiony poprawnym i bogatym słownictwem. Ważna jest sugestywność  opisu skupiająca słuchaczy na treści  opowiadania.
4.Dopuszcza się możliwość  operowania gestem scenicznym i modulowanym głosem.V. Kryteria oceny


1.Uczestnicy  będą oceniani przez jury w dwóch kategoriach – klas V i VI.
2.Zasady punktowania :
każdy uczestnik może otrzymać max 10 punktów za:
-zgodność prezentacji z tematyką przeczytanego tekstu,
-bogactwo języka i jego barwność,
-poprawność językową,
-sugestywność wypowiedzi,
-tworzenie nastroju
-kontakt ze słuchaczem.
VI. Konkurs odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  w Radziejowie

dnia 9 grudnia  2014r. o godzinie 9.00


Uczestników i opiekunów zapraszamy na godzinę 8.45VII. Uwagi końcowe


1.Laureaci  konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

    Organizatorzy:


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie :  Danuta Wielgosz, Karolina Ćwikła
 Biblioteka Szkolna Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie : Wiesława Marek

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

20.11.2014 r.

 

odbyło się kolejne SPOTKANIE Z PASJAMI

( videokonferencja)

 Do przodu żyj! Żyj kolorowo!


Bohaterką spotkania była
Ewa Bem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

ROK OSKARA KOLBERGA
 
18.XI.2014r
 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im.Franciszka Becińskiego w Radziejowie

 


prelekcję pt. " Oskar Kolberg etnograf,
folklorysta i kompozytor"

 


dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie


 wygłosiła Pani Maria Jędrzejewska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

W bibliotece dostępna jest (15zł) płyta 

zespołu folklorystycznego BRONISŁAWIANKI 

pt. "Na ludową nutę".

 

 

 

 

****************************************************************

 07.11.2014r.

 

Rozstrzygnięcie VI Powiatowego Konkursu

 
"BARWY JESIENI - SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

06.11.2014r.

 

 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu

SPOTKANIA Z PASJAMI

 

Tematem transmisji była pasja do gier i  mechanizmu zwanego "grywalizacją".

 

 

 

 

 

  

 

 

*********************************************************

 

 

22.10.2014r.

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

im. Franciszka Becińskiego odbył się wykład

 

Pani Alicji Górczyńskiej

 

pt.: "Bioróżnorodność to także my..."

 

 

W prelekcji uczestniczyli słuchacze

Uniwersytetu III Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

Z inicjatywy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy z udziałem trenera Pani Sylwii Borowczyk w dniu 21 X 2014r. odbyły się warsztaty szkoleniowe skierowane do bibliotekarzy bibliotek publicznych POWIATU RADZIEJOWSKIEGO. Gospodarzem spotkania było Wiejskie Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Bytoniu. Celem spotkania podniesienie

kompetencji bibliotekarzy w obszarach:

 


- diagnoza i planowanie działań odpowiadających na problemy

społeczności lokalnej,
- inicjowanie współpracy w środowisku lokalnym,
- budowanie relacji,
- realizacja projektów w partnerstwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

17.10.2014r.

 

W wojewódzkich eliminacjach XXIX Konkursu Krasomówczego na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu Powiat radziejowski oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie reprezentowali w kategorii szkół podstawowych Mariusz Kosiński i Milena Mikołajczak ze Szkoły Podstawowej w Topólce ( opiekun Pani Anna Michalak ), w kategorii gimnazjum Magdalena Kwiatkowska z Gimnazjum Powiatowego w Radziejowie ( opiekun Pan Leszek Grabowski ) oraz Daria Wypyszewska z Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej z Osięcin ( opiekun Pani Marianna Nowak ).

 

Dzieci reprezentujące nasz powiat zdobyły :

 

 

I Miejsce w kategorii Szkół Podstawowych

Mariusz Kosiński  - Szkoła Podstawowa Topólka

 

I Miejsce w kategorii Gimnazjum

Magdalena Kwiatkowska  - Gimnazjum Powiatowe

w Radziejowie


 

Laureatów czekają ogólnopolskie zmagania krasomówcze w Legnicy.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

Uczestników sponsoruje Starostwo Powiatowe w Radziejowie

(transport do Golubia - Dobrzynia i akredytacja w Legnicy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ************************************************************

 

 

 

 

  16 października 2014 r. w ramach cyklu

"SPOTKANIA Z PASJAMI" (videokonferencja),

gościliśmy znaną parę  dziennikarzy muzycznych 

 

 

Marię Szabłowską i Krzysztofa Szewczyka.

 

 

 

 

  

 

 

 

**************************************************************

 

 

10.10.2014r.

 

Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku z Włocławka pt. " Radziejowscy Żydzi - życie i zagłada"  oraz "Antoni Iglewski - PONAR - Cichociemny z Radziejowa"

poprowadził Krzysztof Wątrobicz. Goście zwiedzili także Izbę Regionalną a o zgromadzonych tam eksponatach opowiedziała Pani Halina Paczkowska -  następnie słuchacze spacerowali uliczkami Radziejowa zapoznając się z jego ciekawą historią.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 


 

 

 

26.09.2014r.

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie realizowała ostatni etap projektu

 

 

pt. "Młodzi w realu - edukacja społeczno-obywatelska", którym była wycieczka edukacyjna do Sejmu RP dla uczestników projektu - 30 uczniów ze szkół średnich i gimnazjów (Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół i Placówek, Gimnazjum Radziejów, oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce) nauczycieli oraz bibliotekarzy. Spotkaliśmy się z Posłem Platformy Obywatelskiej Panem Markiem Wojtkowskim, zwiedziliśmy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zapoznając się z jego historią a także bieżącą polityką.


 

Projekt „Młodzi w realu - edukacja społeczno-obywatelska” realizowany jest
ze środków otrzymywanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 

 

 

2 października 2014r.

 

W MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

im. FRANCISZKA BECIŃSKIEGO w Radziejowie

odbyło się kolejne Spotkanie z Pasjami

 

                                 
                                         
Bohaterami spotkania byli seniorzy, którzy są częścią zespołu

CAŁA PRAGA ŚPIEWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

Zapraszamy do GALERII JEDNEGO OBRAZU

 

Gustav Klimt  - "Die erfüllung "

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. F. Becińskiego w Radziejowie


ogłaszaVI  Powiatowy Konkurs  dla Osób Niepełnosprawnych
„BARWY JESIENI – Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

 


PATRON KONKURSU – STAROSTA POWIATU RADZIEJÓW.
Cele konkursu:


•  propagowanie i promocja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych,
• poszukiwanie uzdolnionych plastycznie osób niepełnosprawnych,
• aktywizowanie osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie warunków do szeroko pojmowanej integracji    społecznej poprzez sztukę.
• rozwój osobowości osób niepełnosprawnych poprzez sztukę.


W konkursie  mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, uprawiające amatorsko lub profesjonalnie sztukę.
 
ZAŁOŻENIE KONKURSU:


-założeniem konkursu jest  napisanie pracy literackiej o tematyce jesiennej (poezja, proza)  lub wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej.
- w przypadku pracy plastycznej - forma i technika dowolna  ( malowanie, rysowanie,  wyklejanie, wydzieranie, wykorzystanie naturalnych „owoców jesieni”, suszonych kwiatów, liści  itp.)
- na odwrocie każdej pracy należy wpisać  imię, nazwisko,  szkołę ( w przypadku ucznia)  i  nazwisko opiekuna.


Termin nadsyłania prac do 20 października 2014 roku.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
Dla uczestników przewidujemy NAGRODY!Informacja o terminie wręczenia nagród zostanie podana w późniejszym czasie.
Planowany termin spotkania – 7 listopada, godz.10.00


Prace należy kierować na adres:
Miejska i Powiatowa  Biblioteka Publiczna w Radziejowie
ul. Objezdna 33
88-200 Radziejów

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury

w Toruniu zaprasza na poplenerową wystawę fotograficzną

 


pt. " Noce i dnie ziemi dobrzyńskiej"

 

ZAPRASZAMY do czytelni - wystawa czynna do 27 X 2014r.

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 18.09.2014r.

 

  

W ramach drugiej edycji projektu Fundacji Orange odbyło się  kolejne

 

„Spotkanie z pasjami”

 

Gościem spotkania (telekonferencja) była i o swojej pasji, jaką jest fotografia, opowiadała Anna Musiałówna – reporterka tygodnika „Polityka”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 

 

 

 11.09.2014r.

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie odbyło się spotkanie  szkoleniowe (warsztaty) z Panią Sylwią Borowczyk-  animatorem Programu Rozwoju Bibliotek oraz Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie. Tematem spotkania było partnerstwo lokalne i budowanie zespołu partnerstw. W spotkaniu uczestniczyły bibliotekarki bibliotek publicznych

powiatu radziejowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

 

 

 

28.08.2014r.

 

 

Spotkanie z trenerem Miłoszem Ukleją z Fundacji Civis Polonus w ramach PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK.

 

 

 

 

 

 

 


****************************************************************

 

 

13.08.2014r.

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

"PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE"

 

- Głośne czytanie "Martynka w samolocie",

- pogadanka, gry, zabawy i zagadki o podróżach,

- zajęcia plastyczne " Moje wymarzone miejsce podróży".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 11.08.2014r.

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

"POZNAJEMY ZAWODY"

 

 

 - Głośne czytanie " Na pomoc! Straż pożarna", " Dzielny wóz policyjny".

 - pogadanka o ulubionych zawodach, układanka, gry, zabawy,

 - zajęcia plastyczne "Mój ulubiony zawód".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

06.08.2014r.

 

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

 

" Z EKOLOGIĄ NA TY "

 

- Głośne czytanie "Przerażony pies",

- zagadki, gry, zabawy i pogadanka o ekologii,

  - zajęcia plastyczne - papierowe wiatraki.

 

 

 

 

 

 -

 

 

 

******************************************************************

 

 

 

 

 04.08.2014r.

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

 

SAVOIR-VIVRE, CZYLI POZNAJEMY DOBRE MANIERY.

 

 - Głośne czytanie, "Dobre maniery Kubusia Puchatka",

 - pogadanka o dobrych manierach,

 - wiersze, zagadki o dobrym wychowaniu,

 - zajęcia plastyczne, wyklejanie witraży z kolorowej bibułki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

30.07.2014r.

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

"DZIEŃ KULINARNY"

 

 

- Głośne czytanie " Franklin urządza piknik",

- zagadki kulinarne, gry i zabawy,

 - zajęcia kulinarne, dzieci robią kanapki,

- zajęcia plastyczne, malowanie owocowych kolorowanek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************

 

 

 

28.07.2014r.

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

 

W BAJKOWYM OGRODZIE

 

- Głośne czytanie " Kubuś Puchatek - Do dzieła ! Ogród",

- zagadki o ogrodzie i warzywach, gry , zabawy,

- zajęcia plastyczne, tworzenie obrazków stempelkami z ziemniaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **************************************************************

 

 24.07.2014r.

 

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie odwiedziła Pani  Nomi  Lehrman z Milwaukee w stanie Wisconsin (USA). Chciała poznać miasto z którego pochodzą jej przodkowie

oraz historię dawnej społeczności żydowskiej Radziejowa.

 

Zwiedziła wystawę w radziejowskiej bibliotece

pt. „Radziejowscy Żydzi” a także Izbę Regionalną gdzie znajdują się fragmenty macew z Radziejowskiego kirkutu (cmentarza żydowskiego), wysłuchała także opowieści o historii radziejowskich Żydów przedstawionej przez pracownika biblioteki  Krzysztofa Wątrobicza. Następnie spacerowaliśmy uliczkami Radziejowa, którymi z pewnością chodzili także przodkowie Nomi oraz odwiedziliśmy miejsca w których żyli. Na koniec pojechaliśmy na miejsce w którym kiedyś znajdował się kirkut.  Gdy już mieliśmy się pożegnać  Nomi poprosiła abym wskazał miejsce w którym można kupić świeży, pachnący chleb o który prosiła i  który pamięta z lat dziecinnych i młodzieńczych spędzonych w Radziejowie jej babcia.  Dla Nomi była to sentymentalna,

wzruszająca podróż do ziemi przodków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 23.07.2014r.

 

Zajęcia wakacyjne

 

"W ŚWIECIE SMERFÓW"

 

 - Głośne czytanie " Smerfy kryształowa kula",

  - pogadanka o smerfach, smerfne zabawy i zagadki,

 - zajęcia plastyczne, lepienie smerfów z plasteliny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

 

21.07.2014r.

 

ZAJĘCIA WAKACYJNE

"DZIEŃ Z FRANKLINEM"

 

- Głośne czytanie "Franklin i pokaz magii", " Franklin czyta kolegom",

 - zagadki  o Franklinie, gry, zabawy, wyklejanie bibułką postaci Franklina,

 - zajęcia plastyczne, kolorowanki Franklina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

17.07.2014r.

 

 

 Odbyło się kolejne spotkanie on-line w ramach drugiej edycji projektu Fundacji Orange pod hasłem „Spotkania z pasjami”

 

Gościem była Danuta Płatek.

Danuta Płatek jest prawdziwą artystką. Nie maluje jednak obrazów, ani nie gra na pianinie. To mistrzyni fry
zjerstwa, która od ponad pół wieku tworzy dzieła sztuki na głowach swoich klientów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************************************************************

 

 

 16.07.2014r.

 

Zajęcia wakacyjne

" OWOCOWO MI "

 

 - Głośne czytanie wierszy J. Brzechwy: "Na straganie", "Arbuz", "Pomidor", "Entliczek - pentliczek",

 - pogadanka o owocach,

- zagadki "Zgadnij jaki to owoc" ?

 - zajęcia plastyczne KOLOROWE OWOCE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************


 

 

W miesiącach MAJ – CZERWIEC, odbyły się cztery  spotkania w ramach projektu grantowego pt. „ Młodzi w realu – edukacja społeczno – obywatelska”, realizowanego przez Miejską i Powiatowa Bibliotekę Publiczną im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności .

W projekcie uczestniczyli uczniowie  (wraz z opiekunami ) z kilku radziejowskich szkół: Miejskiego Zespołu Szkół i Placówek ( LO Radziejów i Gimnazjum Powiatowe), Zespołu Szkół Mechanicznych, Miejskiego Zespołu Szkół (Gimnazjum) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Rolniczych w Przemystce.  W spotkaniach brały udział sześcioosobowe zespoły  z każdej z pięciu szkół  czyli 30 osób oprócz grupy podstawowej w każdym spotkaniu uczestniczyła dodatkowa klasa za każdym razem z innej szkoły. Łączna frekwencja we wszystkich spotkaniach wyniosła 250 osób.

13 V 2014r. uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu pt. „Poznaj władze miasta – czyli polityka lokalna, mechanizmy jej funkcjonowania i jej wpływ na twoje życie.” Zaproszonymi gośćmi byli  Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta i Radni Miasta Radziejów. . 30 V 2014r. uczniowie byli uczestnikami (obserwatorami) Sesji Rady Miasta Radziejów. Dnia 9 VI 2014r. spotkali się z Posłem Platformy Obywatelskiej Markiem Wojtkowskim, podczas którego poznali „Politykę ogólnopolską i jej wpływ na samorząd lokalny”. 17 VI  odbyło się spotkanie z Sekretarzem Miasta Radziejów i Przewodniczącym Rady Powiatu Włodzimierzem Gorzyckim

pt. „Samorząd i TY”.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, biorąc udział w dyskusji i zadając wiele ciekawych pytań. Mamy nadzieję,  a w zasadzie jesteśmy pewni, że cel jaki sobie stawialiśmy przed realizacją projektu został osiągnięty, a więc mamy w społeczeństwie więcej świadomych obywateli, świadomych własnych możliwości, obowiązków i wartości. Przed nami we wrześniu jeszcze wycieczka edukacyjna

do Sejmu RP.

Relacje z przebiegu projektu zamieszczane są na bieżąco na stronie radziejowskiej biblioteki www.biliotekaradziejow.cdx.pl  a także ukazywały się w prasie lokalnej i regionalnej oraz  na stronach Starostwa Powiatowego Radziejów, relacjonowała je też lokalna  telewizja.

 

 

 

 

13 V 2014r. uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu pt. „Poznaj władze miasta – czyli polityka lokalna, mechanizmy jej funkcjonowania i jej wpływ na twoje życie.” Zaproszonymi gośćmi byli  Burmistrz, Przewodniczący Rady Miasta i Radni Miasta Radziejów.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

30 V 2014r. uczniowie byli uczestnikami (obserwatorami)

Sesji Rady Miasta Radziejów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 VI 2014r. spotkali się z Posłem Platformy Obywatelskiej Markiem Wojtkowskim, podczas którego poznali „Politykę ogólnopolską i jej wpływ na samorząd lokalny”

 

 

 


 

 

 

 

  

 

17 VI 2014r. spotkanie z Sekretarzem Miasta Radziejów i Przewodniczącym Rady Powiatu Włodzimierzem Gorzyckim pt. „Samorząd i TY”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 

 

 

 

14.07.2014r.

Zajęcia wakacyjne

 


 DZIEŃ  KUJAWSKI

 

- Zwiedzanie Izby Regionalnej TMK.

Dzieci poznały zwyczaje  i tradycje kujawskie.

 

 - Kujawskie zagadki i quiz kujawski.

- Dekoracja talerzy papierowych - wzorowanie się na fajansie kujawskim.

  - Kolorowanka - strój kujawski.

 - Głośne czytanie " Opowieści Kujawiaczka" Reginy Zaleskiej - Wojciechowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 09.07.2014r.

 

Zajęcia wakacyjne  - dzień pod hasłem " PODWODNY ŚWIAT ".

 

- zajęcia plastyczne " Tworzymy akwarium techniką origami"

 - głośne czytanie bajek

 - kalambury, zagadki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 07.07.2014r.

 

 Spotkanie wakacyjne 

"BOHATEROWIE BAJEK I BAŚNI - MISIE"

 

 

 

 POGADANKA - misie, miśki, misiaczki znane i lubiane.

Jakie znacie misie? Jaki jest wasz ulubiony miś? Zagadki o misiach,

pokaz książek "misiowych".

 

GŁOŚNE CZYTANIE

"Bury miś próbuje schudnąć" i "Miodowe drzewo".

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Dzieci wykonały ramki na zdjęcia z patyczków po lodach

oraz dekoracyjne pudełka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

02.07.2014r.

 

 

WAKACJE W BIBLIOTECE

Dzień pod hasłem "Pieski - nasi przyjaciele".

 

 

Z okazji przypadającego 1 Lipca   Dnia Psa

biblioteka zorganizowała:

 

 - pogadankę o psach - jakie znamy rasy psów - jak opiekować się psami,

 - zajęcia plastyczne "Mój przyjaciel pies",

 - zagadki, zabawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

30.06.2014r.

 

Pierwsze zajęcia wakacyjne w bibliotece.

ZAPRASZAMY  w poniedziałki i środy

godz. 10.00 - 12.00

 

 

W poniedziałek  odbyło się spotkanie pod hasłem

" MOJE WYMARZONE WAKACJE ".

 

- pogadanka o wakacjach

- malujemy słoneczne lato

- głośne czytanie

 - zajęcia plastyczne " Moje wymarzone wakacje ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

26.06.2014r.

 

W ramach SPOTKAŃ Z PASJAMI

odbyło się spotkanie

(videokonferencja) z podróżniczką Teresą Bancewicz.

 

 

 "AUTOSTOPEM PRZEZ ŚWIAT"

 

Blog prowadzony przez panią Teresę Bancewicz

(w tworzeniu bloga pomaga Miejska
Biblioteka w Bolesławcu):


http://teresabancewicz.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 25.06.2014r.


Zakończenie roku akademickiego

Kujawsko - Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku

oddział Radziejów.


Spotkanie poetyckie SŁUCHACZEK UNIWERSYTETU

MIROSŁAWY WASZAK  I  HALINY SOŁTYSIŃSKIEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

W BIBLIOTECE dostępna jest publikacja (20 zł)

DOROTY KALINOWSKIEJ

pt. „GZIK, ŻUR I PRAŻUCHA
– TRADYCJE KUCHNI KUJAWSKIEJ.

 

 

 

 

 

 

 

 ********************************************************************

 

 

 

17.06.2014r.

 


 

 

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie w ramach projektu realizowanego ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyło się spotkanie w ramach  projektu grantowego

 

  „Młodzi w realu – edukacja społeczno-obywatelska.”

 


pt. " Samorząd i Ty ".

 

 

Uczniowie spotkali się z Sekretarzem Miasta Radziejów

i Przewodniczącym Rady Powiatu

Włodzimierzem Gorzyckim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO GALERII JEDNEGO OBRAZU

 

ZBIGNIEW ŚMIECHOWSKI

" ŁĄKA POD KURHANEM "

 


 

****************************************************************

 

 

 

 

11.06.2014r.

 

 

w ramach Klubu Miłośników Podróży Tędy - Owędy


odbyło się spotkanie z podróżniczką

 

Agnieszką Siejką z Torunia

pt. " Ukraina - tam gdzie Prut i Czeremosz".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

09.06.2014r.

 


 

 

 

 

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie w ramach projektu realizowanego ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyło się kolejne spotkanie w ramach  projektu grantowego

 

  „Młodzi w realu – edukacja społeczno-obywatelska.”

 


pt. "Polityka ogólnopolska i jej wpływ na samorząd lokalny".

 

 

Uczniowie spotkali się z Posłem Platformy Obywatelskiej Markiem Wojtkowskim.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

 

06.06.2014r.

 

 

Dar Państwa Mirosławy i Szymona Szynkowskich dla radziejowskiej biblioteki - 48 tomów serii wydawanej

przez Bibliotekę Narodową (historia, historia literatury).

 

DZIĘKUJEMY !

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

05.06.2014r.

 

W ramach SPOTKAŃ Z PASJAMI odbyło się spotkanie

(videokonferencja) z aktorem i satyrykiem

Jerzym Kryszakiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************

 

 

 

4.06.2014r.


Otwarcie wystawy fotograficznej

 


„TAJEMNICA DRZWI”
autorstwa Mirosława Rzeszowskiego

 

 

wystawę można zwiedzać do 04.07.2014r.

ZAPRASZAMY

 Mirosław Rzeszowski – pasjonat fotografii, członek
Stowarzyszenia Artystów Plastyków, działacz i twórca
kultury, poeta, prozaik, dyrektor Rejonowej Biblioteki
Publicznej w Szubinie, założyciel Szubińskiego Towarzystwa
Kulturalnego, inspirator i współzałożyciel Klubu Miłośników
Fotografii FLESZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

 

 01.06.2014r.

 

 

IV Wystawa Psów - Przyjaciół Dzieci odbyła się przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonych w Dniu ich święta dzieciach. Zorganizowana została przez Gabinet Weterynaryjny Wiesława Wielgosza, Miejski Zespół Szkół w Radziejowie oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Radziejowie. Podczas prezentacji psów rasy i maści różnej Jury w składzie sędziowskim lekarzy weterynarii - Wiesław Wielgosz, Michał Barczykowski, Wojciech Skrzypiński oraz Joanna Wójcik, nagrodziło i wyróżniło następujące psy:


    Pies "Maniek" - właściciel Alicja Biegała
    Pies "Luna" - właściciel Anna Przybysz
    Pies "Ozi" - właściciel Marlena PakulskaLicznie zgromadzeni uczestnicy imprezy jak co roku wybrali Pupila Publiczności, którym został pies "Nelsi" Błażeja Słowińskiego.


 
Wystawie towarzyszył Konkurs Plastyczny, na który wpłynęło 126 prac. Jury w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie nagrodziło:


 
I miejscem - Jakuba Kwaśniewskiego (SOSW Radziejów),
II miejscem - Dominika Dolatowskiego (MZS Radziejów),
III miejscem - Martę Kińską (Przedszkole MZS Radziejów).
 


Przyznano także 12 wyróżnień, w tym 2 za pomysł wykonania pracy plastycznej.


 
Sponsorami imprezy byli:


- Burmistrz Miasta Radziejów
- Starosta Powiatu Radziejów
- Wójtowie Gminy Radziejów, Osięcin, Dobrego, Piotrkowa Kuj.
- BGŻ - Oddział Włocławek
- "PRO-BIO" Paweł Benedykciński
- "MADAGIER"
- "PRASMET"
- "GEMINI"
- Restauracja "ARKADIA" Ireny Ucińskiej
- Koło Łowieckie Nr 68 " Łany Kujawskie" w Radziejowie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
- Kwiaciarnia Anny Famulskiej
- Sklep Ogrodniczy "FLORIMAS" Sławomira Linowieckiego
- Wytwórnia Musztardy Kcyńskiej "GREWLING" z Kcyni
- Hurtownia Zoologiczna "Dingo"
- Firma "JOSERA"


 
Całkowity dochód z aukcji i imprez towarzyszących został przekazany na rzecz Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych "SUBICERE" w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

30.05.2014r.

 


 

  

 

Uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół i Placówek oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie a także z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce wzięli udział w SESJI RADY MIASTA RADZIEJÓW. Był to kolejny etap projektu grantowego

pt. „ Młodzi w realu – edukacja społeczno – obywatelska”, realizowanego przez bibliotekę ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 29.05.2014r.

 


W spotkaniu

z Senatorem RP Andrzejem Personem

na temat " XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie

w Soczi - Rosja 2014".

 

wzięli udział słuchacze Uniwersytetu III Wieku

oraz młodzież szkolna.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 ***************************************************************

 

 

 28.05.2014 r. 

 

 

XIV POWIATOWY KONKURS

WIEDZY O REGIONIE


„KUJAWY SŁOWEM MALOWANE”


(VIII KONKURS KRASOMÓWCZY dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)

 

 Współorganizatorem   Konkursu Miejski Zespół Szkół w Radziejowie

(Panie  Barbara Rolirad i Maria Eznarska)                                                      

                                                                          PROTOKÓŁJury Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Kujawy słowem malowane”

w składzie:

1.    Halina Paczkowska – Przewodnicząca
2.    Elżbieta Okunowska
3.    Ilona Wolańska
4.    Karolina Ćwikła


postanowiło przyznać nagrody i wyróżnić następujące osoby.

W kategorii klas 1-3 SP:

I miejsce -  Milena Mikołajczak  - Topólka SP

II miejsce -  Konrad Fer  - Płowce SP

III miejsce – Zuzanna Krawczyk - MZS Radziejów


Wyróżnienia

1.    Wiktor Nowak -  Topólka SP

2.    Milena Kowalewska - MZS Radziejów

3.    Wiktoria Czynsz - MZS Radziejów

4.    Amelia Dominiak - MZS Radziejów                                          PROTOKÓŁ

Jury Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Kujawy słowem malowane”

w składzie:

1.    Jolanta Misztal – Przewodnicząca
2.    Wanda Wiatrowska
3.    Piotr Kwiatkowski
4.    Danuta Wielgosz

postanowiło przyznać nagrody i wyróżnić następujące osoby.

W kategorii klas 4-6 SP:

I miejsce -  Mariusz Kosiński - Topólka SP

II miejsce -  Patrycja Ludwicka - MZS Radziejów

III miejsce  -  Kamila Witt - Dębołęka SP

Wyróżnienia

1.    Michalina Piotrowska - MZS Radziejów

2.    Wiktoria Centkowska - MZS Radziejów

W kategorii Klas Gimnazjalnych:

I miejsce -  Magdalena Kwiatkowska  -  PG Radziejów

II miejsce -  Daria Wypyszewska -   PG Osięciny

III miejsce -  Filip Staniszewski - MZS Radziejów

Wyróżnienia

1.    Łukasz Derucki -  MZS Radziejów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

22.05.2014r.

 

 

W ramach Spotkań z Pasjami (videokonferencja) słuchacze Uniwersytetu III Wieku uczestniczyli w  spotkaniu z Hanną Gajos,

wydawcą, krytykiem mody oraz dziennikarką.

 

 

Pasją Hanny Gajos od zawsze była moda, która z czasem z hobby przerodziła się w pracę - artykuły jej autorstwa dotyczące tego tematu ukazywały się w "Świecie Mody", "Kobiecie i Życiu", "Pani" oraz "Urodzie". W miesięczniku "Pan" pod pseudonimem Andrzej Lasoń redagowała pierwszą prasową rubrykę dotyczącą mody męskiej. Uważana za eksperta w dziedzinie mody, otrzymała szereg wyróżnień, m.in. „Złotą Nitkę”, „Srebrną Pętelkę”. Napisała książkę „Bądź dobrze ubrana” zawierającą wiele cennych uwag i porad na temat ubioru.

 

 

 


 

 

 

 

 

 *******************************************************************

 

 

 

20.05.2014r.

 

POWIATOWY DZIEŃ BIBLIOTEKARZA.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

19 MAJA w radziejowskiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tematem dyskusji była książka Herty Müller "Nadal ten sam śnieg i nadal ten sam wujek". W spotkaniu wzięło udział sześć klubowiczek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

19.05.2014r.

 

Lekcję historii regionalnej pt. "Antoni Iglewski PONAR

- Cichociemny z Radziejowa" dla klas III A i III B radziejowskiego gimnazjum prowadził bibliotekarz

i historyk Krzysztof Wątrobicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

REGULAMIN
XIII POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY

O KUJAWACH
„KUJAWY SŁOWEM MALOWANE”
(VIII KONKURS KRASOMÓWCZY dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)

 

 

 I. Organizatorzy


1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie.
2. Miejski Zespół Szkół w Radziejowie.II. Cele konkursu


1. Rozbudzenie wśród uczniów zamiłowania do mowy ojczystej.
2. Upowszechnienie czystości i kultury języka polskiego, pięknego i sugestywnego wypowiadania myśli.
3. Prezentowanie barwnym  i bogatym językiem zdarzeń, faktów nierozerwalnie związanych
z regionem kujawskim.
4. Zainteresowanie dzieci i młodzieży turystyką i krajoznawstwem.III. Tematyka konkursu


1. Uczestnicy konkursu przygotowują wystąpienia w formie gawędy na następujące tematy:
a) historia, legenda miejscowości kujawskich,
b) sylwetki ludzi zasłużonych dla regionu,
c) zabytki kultury materialnej (kościoły, dwory), pomniki przyrody,
d) walory turystyczno – krajoznawcze regionu (np. wycieczka, szlak turystyczny),
e) zwyczaje, obrzędy i tradycje kujawskie.IV. Uczestnicy


1. Konkurs odbywa się  w 3 kategoriach wiekowych:
- uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej,
- uczniowie klasy IV – VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klasy I – III gimnazjum i uczniowie szkół średnich.V. Warunki uczestnictwa


1. W konkursie szkołę może reprezentować najwyżej 4 uczniów.
2. Uczestnik konkursu prezentuje gawędę na jeden z tematów wymienionych w rozdziale III,
    w czasie nie przekraczającym 5 minut z tolerancją 30 sekund.
3.W przygotowaniu wystąpienia należy położyć nacisk na bogactwo języka i oryginalny, indywidualny sposób prezentacji tematu. Należy zadbać o właściwą dykcję i emisję głosu.
4.Uczestnik konkursu może cytować teksty przewodników turystycznych, wydawnictw lub informacji  encyklopedycznych i biografii zawartych w niżej podanej literaturze przedmiotu, a także innych, w tym autorskich.
5. Zaleca się:
- ostrożność w szafowaniu gestem scenicznym,
- nie używanie rekwizytów.
6.Organizatorzy konkursu dopuszczają możliwość wystąpienia uczestników w strojach regionalnych.VI. Kryteria oceny


1. Uczestnik konkursu za swoje wystąpienie może otrzymać maksymalnie 10 punktów.
2. Ostateczny wynik uzyskany przez ucznia jest średnią arytmetyczną punków przyznawanych przez wszystkich członków jury. Za przekroczenie limitu czasu odejmuje się od średniej wartości jeden punkt.
3. Zasady punktowania:
- zgodność prezentacji z tematyką konkursu – 3 pkt,
- bogactwo języka i jego barwność – 1 pkt,
- poprawność językowa – 1 pkt,
- dykcja – 1 pkt,
- sugestywność wypowiedzi – 1 pkt,
- kontakt ze słuchaczem – 1 pkt,
- ogólna prezentacja tematu i konstrukcja wypowiedzi – 1 pkt,
- dostosowanie tekstu do osobowości i wieku występującego – 1 pkt.VII. Terminy


1. Zgłoszenie do udziału w konkursie przesyłają opiekunowie uczniów w terminie
do  15 kwietnia 2014 r. ( załącznik Karta Zgłoszenia).
2. W zgłoszeniu należy podać:
-  imię i nazwisko uczniów reprezentujących szkołę ( max. 4),
- nazwę i adres szkoły oraz telefon kontaktowy,
-  imię i nazwisko opiekuna.
3. Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Miejski Zespół Szkół w Radziejowie
ul. Szkolna 28
88 – 200 Radziejów
z dopiskiem „XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie”.


3. Konkurs odbędzie się dnia 28.05.2014 r. o godz. 9.00

w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Radziejowie.VIII. Uwagi końcowe


1.    Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a uczestnicy i ich opiekunowie
pamiątkowe dyplomy.
2.    Laureaci konkursu będą reprezentować powiat radziejowski w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Golubiu Dobrzyniu na etapie wojewódzkim ( X 2014 r.), a następnie w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci i Młodzieży 2014 w Legnicy.
3.    Koszty przejazdu na w/w konkursy pokrywa szkoła uczestnika konkursu.
4.    Koszty udziału laureatów w kolejnych etapach Konkursu (akredytacja) pokrywa MiPBP w Radziejowie


   
  Organizatorzy:
    Dyrektor MiPBP w Radziejowie  Danuta Wielgosz
    Nauczyciele Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie:
    Maria Eznarska i Barbara Rolirad


 

PROPONOWANA  BIBLIOGRAFIA

 

 


1. Beciński F., Wesele na Kujawach, Włocławek 1996 r.
2. Biskup M., Wojny Polski z Zakonem Krzyżackim 1308-1521, Gdańsk 1993.
3.Borkowski J.,Kujawska proza : z cyklu Redecz Krukowy i Okolice …kraina prastara.T.XIX, Brześć Kujawki 2012
4. Dzieje Radziejowa Kujawskiego, pod red. J. Danielewicza, Bydgoszcz 1982
5. Eznarska M., Rolirad B., Siedziby ziemiańskie w powiecie radziejowskim,
   Radziejów 2004.              
6. Kalinowska D., Rękodzieło ludowe, Włocławek 2004.
7. Kalinowska D., Strój ludowy na Kujawach, Włocławek 2002.
8.Kasprowicz J., Bajki klechdy i baśnie, Inowrocław 1996
9. Kolberg O. , Dzieła wszystkie. Kujawy, cz. I i II , Wrocław – Poznań - 
-Warszawa
10. Kołtuniak J., Wsie i miasta byłego powiatu radziejowskiego, „Kronika
   Radziejowska”, Radziejów 1997 – 2000 .
11. Kotula K., Maria z Wodzińskich Orpiszewska (1819-1846). Życie i Dzieło,
Włocławek 2009.
12. Kujawy słowem malowane…, Materiały literackie nagrodzone i wyróżnione
w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Regionie w latach 2003-2010, pod redakcją  M. Eznarskiej, B.Rolirad , Radziejów 2011.
13.Kubicka E., Wielgosz N., Pejzaż frasobliwy – czyli o kapliczkach i krzyżach z Radziejowa i okolic, Radziejów 2012
15. Kurant J., Folklor taneczny Kujaw. Taniec ludowy, Włocławek 2006.
16. Kurant J., Radosne dzieciństwo. Gry i zabawy kujawskich dzieci, Włocławek 2008.
17.Łukaszewicz A.B., Kujawskie legendy, gawędy i gadki T.1., Wrocław 2011
18. Maciejewski M., Kujawy Radziejowskie, Włocławek 2009.
19. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
 pod red. St. Kunikowskiego, tom I, cz. 1,Włocławek 2000.
20. Materiały do dziejów rezydencji w Polsce.  Kujawy wschodnie,
 pod red. St. Kunikowskiego,  tom I, cz. 2 Włocławek 2001.
21. Pawłowska K., Rzeźba i zdobnictwo na Kujawach, Włocławek 2003.
22. Pawłowska K., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Kujawach, Włocławek 2003.
23. Radziejów i okolice, pod red. J. Kalafusa, Włocławek 1995 .
24. Szelągowska G., Kuchnia z rodowodem, Toruń 2012
25.Słownik biograficzny Powiatu Radziejowskiego, pod redakcją  J.Kołtuniaka, Piotrków Kujawski-Włocławek 2002.
26. Szkulmowska W., Ziemia rodzinna to Kujawy, cz. I Słowo, cz. II Obraz, Bydgoszcz 2006.
27. Sztuka ludowa Kujaw. Przeszłość i teraźniejszość, Bydgoszcz 1997.
28. Włocławek i okolice. Przewodnik, pod red. St. Kunikowskiego, Włocławek  2002
29. Zaleska-Wojciechowska R., A wiatr hula po opłotkach. Baśnie, Włocławek 1998.
30.Zaleska-Wojciechowska R., Baśnie i klechdy kujawskie, Włocławek 1995
31.Zaleska-Wojciechowska R., Opowieści kujawiaczka, Włocławek 1997
32.Zaleska-Wojciechowska R., W nadwiślańskiej krainie baśni, Włocławek 1997
33.Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, pod red.S Kalembki, Warszawa 1989

 

 

 

 *******************************************************************

 

15.05.2014r.

 

 

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku ks. prof. zw. dra hab. Mariana Włosińskiego z Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE we Włocławku,

 

pt. „Promieniowanie Jasnej Góry w ujęciu europejskim”. 

 

 

Wykład poprzedził występ artystyczny uczniów z kl. V i VI Miejskiego Zespołu Szkół

w Radziejowie przygotowanych pod kierunkiem Pani Grażyny Trzmielewskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ********************************************************************

 

 

 

 14.05.2014r.

 

 

Spektakl poetycko – muzyczny pt. „ Zabierz mnie Mistrzu do Efrem”, inspirowany twórczością Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II w wykonaniu aktorów scen bydgoskich Wandy i Eugeniusza Rzyskich oraz Romy Warmus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. F. Becińskiego w Radziejowie informuje o bezpłatnym dostępie do serwisu www.megamatma.pl na stanowiskach komputerowych w Oddziale dla dzieci i Czytelni.
Serwis działa w ramach projektu „Megamatma uczy w bibliotece!”.

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece!” to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do marca 2015 roku.

MegaMatma.pl  to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: zawiera obszerne opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem - krok po kroku - jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy wzorów i klasówki.

MegaMatma to przede wszystkim pomoc w codziennej nauce - można dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę.
Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla płatnych korepetycji.
Treści zamieszczone w serwisie odpowiadają nowej podstawie programowej
(z rozszerzeniem), są tworzone przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych, a recenzowane w całości - pod kątem dydaktycznym
i merytorycznym - przez rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molędę.

MegaMatma dostępna na bibliotecznych komputerach to możliwość rozwiązywania testów, klasówek, arkuszy gimnazjalnych i maturalnych on-line, powtarzania materiału teoretycznego na bieżąco i uzupełniania zaległości z lat poprzednich, przypomnienia wzorów i definicji.  

MegaMatma jest dla każdego, kto ma problem z matematyką lub chce poszerzyć wiedzę z tego przedmiotu:
- dla uczniów szkół: podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół  
  ponadgimnazjalnych,
- dla studentów różnych kierunków,
- dla rodziców, dziadków i opiekunów, którzy chcą pomóc swoim podopiecznym  
   w nauce,
- dla maturzystów, także osób dorosłych, którzy przygotowują się do matury,
- dla nauczycieli matematyki, fizyki, chemii i informatyki.Wszelkich informacji dotyczących sposobu korzystania z serwisu udziela na miejscu w bibliotece Pani Agnieszka Krupińska.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO KORZYSTANIA Z SERWISU!

 

 

 

********************************************************************

 

 

13.05.2014r.

 


 

 

 

„Poznaj władze miasta – czyli polityka lokalna,

mechanizmy jej funkcjonowania i jej wpływ na twoje życie.”

 

 

Uczniowie spotkali się z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miasta

i Radnymi Miasta Radziejów. Spotkanie odbyło się w ramach projektu grantowego pt. „ Młodzi w realu – edukacja społeczno – obywatelska”, realizowanego przez bibliotekę ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności .

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 


 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie zaprasza w ramach projektu realizowanego ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności na cykl spotkań projektu grantowego

 

pt. „Młodzi w realu – edukacja społeczno-obywatelska.”


13 V 2014r. o godz. 11.00  odbędzie  się  pierwsze  spotkanie pt. „Poznaj władze miasta – czyli polityka lokalna, mechanizmy jej funkcjonowania i jej wpływ na twoje życie.” Uczniowie spotkają się z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miasta i Radnymi Miasta Radziejów.

 

 

 

 

******************************************************************

 

12.05.2014r.

 

 

Spotkanie z Tomaszem Wilde (reżyser, scenarzysta, autor zdjęć filmów dokumentalnych, archeolog, konserwator zabytków, pracownik Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu) w ramach Klubu Miłośników Podróży

„Tędy-Owędy”

pt. „ Sahara kolebka cywilizacji”.

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku,  młodzież

z radziejowskiego Liceum a także zainteresowani tematem.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****************************************************************

 

09.05.2014r.

 

 Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe pod hasłem „Jak odnaleźć źródło radości życia oraz z wdziękiem się zestarzeć”. W spotkanie uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku i zainteresowani tematem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************

 

 

08.05.2014r.

 

XIII edycja Powiatowego Konkursu recytatorskiego dla dzieci  klas „0”

pt. „ Moi czworonożni przyjaciele - kotki, pieski, kucyki w poezji”.

Konkursowi towarzyszył konkurs plastyczny.


Konkurs sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego


„Moi czworonożni przyjaciele- kotki, pieski, kucyki w poezji 

Jury w składzie:

1.     Ilona Wolańska

2.     Albina Milczewska

3.     Karolina Ćwikła

 

postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia.

 

I miejsce – Julia Kowalczyk – grupa „Gumisie” MZS w Radziejowie

II miejsce – Aleksandra Kawczyńska – Przedszkole Samorządowe

w Piotrkowie Kuj.

III miejsce – Hanna Jakubowska – Topólka

IV miejsce – Szymon Augustyniak – SP Dobre

V miejsce – Łukasz Marcinkowski – SP Morzyce

 

 

Spośród zgłoszonych 44 uczniów kl. „0” wyróżniono:

 

- NAJLEPSZEGO RECYTATORA – Hanna Trawczyńska – MZS w Radziejowie

 

 

 

Protokół

Powiatowego Konkursu Plastycznego

„Moi czworonożni przyjaciele – czyli kotki, pieski, kucyki w poezji"

 

Na konkurs nadesłano 123 prace plastyczne.

 

Jury w składzie:

1.     Małgorzata Dominiak

2.     Karolina Ćwikła

3.     Agnieszka Krupińska

wyróżniło 14 prac plastycznych

 

 

I miejsce

Natalia Hernacka  - Oddział przedszkolny w Topólce

II miejsce

 Sylwia Jankowska – Oddział przedszkolny w Topólce

III miejsce   ex aequo

Zuzanna Roszak – Publiczne Przedszkole w Dobrem

Michał Chojnicki – Publiczne Przedszkole w Dobrem

IV miejsce ex aequo

Amelia Karczewska – Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kuj.

Maja Modrzyńska -  Przedszkole Samorządowe w Piotrkowie Kuj.

V miejsce

Maria Krasucka – Szkoła Podstawowa w Morzycach

Jury przyznało 7 WYRÓŻNIEŃ:

1.     Maciej Czynsz – Oddział przedszkolny w  Byczynie

2.     Magdalena Górecka – Oddział przedszkolny w Topólce

3.     Lena Racinowska –Publiczne Przedszkole w  Dobrem

4.     Eliza Gapska – MZS Radziejów

5.     Michalina Janicka – Oddział przedszkolny w Topólce

6.     Andżelika Wiśniewska - Oddział przedszkolny w Topólce

7.     Krzysztof Simiński - Oddział przedszkolny w Topólce

 

 

 

 

 *****************************************************************

 

 

 

 

08.05.2014r.

 

 

W ramach Spotkań z Pasjami (videokonferencja) odbyło się spotkanie  z Urszulą Szczurek 75-letnią instruktorką  gimnastyki i jogi pt. „Fitness w każdym z nas”

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu III Wieku.

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

08.05.2014r.

 

 

Z okazji DNIA BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK życzenia złożyli nam: Pani Grażyna Trzmielewska oraz

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

07.05.2014r.

 

Teatr Maska z Krakowa przedstawił spektakl 

pt. „ Tajemnica zaginionych liter”. Spektakl obejrzeli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Radziejowie

oraz przedszkolaki z Publicznego Przedszkola

nr 1 w Radziejowie.

Spektakl sponsorowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

 

 

 

 

 

 

 


 

 ****************************************************************

 

 

 

06.05.2014r.

 

 

Spektakl obejrzeli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębołęce, Bieganowie i Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie. Trzy przedstawienia pt. „Wesołek”, „Kujawski haft”, „Anna  Shirley dziś”. przygotowali uczniowie kl. IVa i VI c  Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie pod kierunkiem Pani Grażyny Trzmielewskiej.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

Oferta Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Franciszka Becińskiego Radziejowie.

 

XI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK  8 - 15 Maja 2014r.

 

 HASŁO PRZEWODNIE - "CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA".

 

 

ZAPRASZAMY


6.05. – godz. 9.30 Trzy przedstawienia pt. „Wesołek”, „Kujawski haft”, „Anna  Shirley dziś”. Przedstawienia w wykonaniu uczniów kl. IVa i VI c  Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie pod kierunkiem Pani Grażyny Trzmielewskiej.
7.05.  –  godz. 10.00 Teatr Maska z Krakowa przedstawi spektakl 

pt. „ Tajemnica zaginionych liter”.
08.05.  -  godz. 10.00  XIII edycja Powiatowego Konkursu recytatorskiego dla Dzieci  klas „0” pt. „ Moi czworonożni przyjaciele”. Konkursowi towarzyszy konkurs plastyczny.
08.05. -  godz. 11.00 W ramach Spotkań z Pasjami (videokonferencja) zapraszamy na spotkanie  z Urszulą Szczurek 75-letnią instruktorką  gimnastyki

i jogi „Fitness w każdym z nas”
09.05. – godz. 17.00 Spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe z Łodzi. Spotkanie pod hasłem „Jak odnaleźć źródło radości życia oraz z wdziękiem się zestarzeć”. Spotkanie dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku i zainteresowanych tematem.

12.05.  - godz. 11.00 Spotkanie z Tomaszem Wilde (reżyser, scenarzysta i autor zdjęć filmów dokumentalnych) w ramach Klubu Miłośników Podróży „Tędy-Owędy” pt. „ Sahara kolebka cywilizacji”.
13.05. - godz. 11.00 „Poznaj władze miasta – czyli polityka lokalna, mechanizmy jej funkcjonowania i jej wpływ na twoje życie.” Uczniowie spotkają się z Burmistrzem, Przewodniczącym Rady Miasta i Radnymi Miasta Radziejów. Spotkanie w ramach projektu grantowego pt. „ Młodzi w realu – edukacja społeczno – obywatelska”, realizowanego przez bibliotekę ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności .
14.05. – godz. 17.00 Spektakl poetycko – muzyczny pt. „ Zabierz mnie Mistrzu do Efrem”, inspirowany twórczością Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II w wykonaniu aktorów scen bydgoskich Wandy i Eugeniusza Rzyskich oraz Romy Warmus.

15.05.  -  godz. 13.00 Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku ks. prof. zw. dra hab. Mariana Włosińskiego z Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE we Włocławku, pt. „Promieniowanie Jasnej Góry w ujęciu europejskim”. 

19.05 – godz.15.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

                  

 

 

******************************************************************

 

 

 

 

W dniach 24-26.04 br. w Mierkach k. Olsztynka odbyło się  szkolenie dla uczestników III rundy Programu Rozwoju Bibliotek. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele bibliotek z  Radziejowa, Szubina, Krynicy Morskiej, Kosakowa oraz Orzysza. Szkolenie odbyło się w ramach projektu "Biblioteka: miejsce dla młodych ludzi". Szkolenie prowadzili:

Joanna Pietrasik i Miłosz Ukleja z Fundacji Civis Polonus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

 W ramach SPOTKAŃ Z PASJAMI  24.04.2014r.

odbyło się spotkanie z Katarzyną Miller.

 

 

Na najbliższe spotkanie z Urszulą Szczurek 75-letnią instruktorką  gimnastyki i jogi

zapraszamy

 

08.05.2014r. (CZWARTEK), godz. 11.00

"FITNESS W KAŻDYM Z NAS"

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************

 

 

 

 

  ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

 

Wystawa fotograficzna " MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ 1863r. "

oraz wystawa biżuterii patriotycznej przygotowana została przez uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie, uczestników projektu edukacyjnego "KAŻDEMU MARZY SIĘ WOLNOŚĆ", realizowanego w ramach IV Kujawsko-Pomorskiego FESTIWALU PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH.

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiegow Radziejowie przy wsparciu Fundacji Orange zaprasza seniorów z Radziejowa i okolic na

 

"Spotkania z pasjami".


Projekt ma na celu aktywizować społecznie seniorów- sprawić by seniorzy wyszli

z domów i spotkali się w miejscu publicznym jakim jest Biblioteka . Pragniemy stworzyć przyjazna przestrzeń , która służyć będzie nawiązaniu nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.A także rozbudzi w uczestnikach takich spotkań chęć dzielenia się wiedzą i pasjami z innymi. Chcemy by seniorzy kreatywnie wykorzystywali swój czas wolny poprzez dokształcanie się, rozwijanie pasji i pomoc innym. Inspirowali się działaniami ludzi w podobnym wieku.Spotkania będą miały charakter wideokonferencji (możliwość spotkania na żywo osób ciekawych, chętnie dzielących się swoimi pasjami.) Uczestnicy będą mogli zadać pytanie osobie, która jest bohaterem spotkania.Spotkania  odbywać się będą w Czytelni Biblioteki  w czwartki od kwietnia do listopada 2014 roku, średnio dwa razy w miesiącu. Moderatorem spotkań (zagajenie, wprowadzenie do tematu, pomoc w przesłaniu pytania do bohatera spotkania etc., sporządzenie

i wysłanie ankiety, zdjęć z realizacji w Bibliotece) będą radziejowscy bibliotekarze. Korzyści dla Biblioteki to : poszerzenie oferty edukacyjnej o innowacyjne zajęcia dla osób starszych(w tym słuchaczy Uniwersytetu III wieku), mających na celu aktywizację seniorów, mamy nadzieje na nowych zadowolonych odbiorców,  satysfakcja z wykonywanej pracy, materiały promocyjne projektu i do prowadzenia zajęć.

 

  


 
11 kwietnia otrzymaliśmy miłą informację na temat napisanego przez  zespół pracowników Biblioteki projektu grantowego
AKTYWNA BIBLIOTEKA ogólnopolskiego  Programu Rozwoju Bibliotek

 

pt."Młodzi  w realu- edukacja społeczno-obywatelska"

 

 

- Komisja Grantowa Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce przyznała nam fundusze na jego realizację. W ramach przygotowań do projektu pozyskaliśmy partnerów - nauczycieli i uczniów radziejowskich gimnazjów i szkół średnich

- 5 zespołów 6 osobowych. W planie spotkania z samorządowcami praktykami

i teoretykami, posłem, wyjazd do Sejmu RP. Czeka nas wiele pracy, no i trzydniowe szkolenie pod Olsztynkiem, zorganizowane przez Fundację CIVIS POLONUS

w Warszawie, na które jedzie 4 osobowy zespół bibliotekarzy wraz z dyrektorem.

Uf, będzie się działo...

 

 

 

 

*********************************************************

 

 

 

 

SPOTKANIA GŁOŚNEGO CZYTANIA

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie systematycznie popularyzuje głośne czytanie.

Zajęcia czytelnicze odbywają się nie tylko w bibliotece.

Od kilku lat  bibliotekarka Karolina Ćwikła współpracuje z Miejskim Zespołem Szkół w Radziejowie i prowadzi spotkania głośnego czytania w oddziałach przedszkolnych oraz w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Radziejowie.

 

 

9 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie dla grupy "MOTYLKI"

w radziejowskim przedszkolu.

 

 


 

 

 

 

******************************************************************

 

 

 

Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
KONKURS  RECYTATORSKI
„Moi czworonożni przyjaciele”

 


Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego
w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Recytatorski  i  Plastyczny

dla dzieci


„Moi czworonożni przyjaciele”
 – o kotkach, pieskach i kucykach w poezjiCele konkursu:


- popularyzacja wśród dzieci poezji dziecięcej.
- upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci.
- rozwijanie umiejętności plastycznych.
- kształcenie wrażliwości na piękno.
- mobilizacja do występów przed publicznością.Założenia Konkursu:


W konkursie biorą udział dzieci z kl. „0”.
Założeniem konkursu jest przygotowanie jednej formy teatralnej. Forma może mieć charakter indywidualnej bądź grupowej mini inscenizacji zamkniętej w ramach 10 minut.
Liczba dzieci ograniczona do 6 osób.Pożądane jest przygotowanie prac rysunkowych (technika dowolna) do wybranych wierszy, które będą stanowić oprawę plastyczną  imprezy.
Przewidywany termin imprezy – 8 maja 2014 r.  - czwartek ,  godz. 10.00 

(Tydzień Bibliotek)

 


Eliminacje gminne odbędą się w bibliotekach gminnych. 
Do 15 kwietnia 2014 r. należy dostarczyć prace plastyczne.
Zainteresowanych prosimy o potwierdzenie telefoniczne swego udziału do 15 kwietnia 2014 roku (pod numer  tel. 0-54 285 32 80), podanie nazwy grupy, nazwiska uczestników , opiekunów i liczby dzieci biorących udział w konkursie.    Dla uczestników przewidujemy nagrody.
Ufundowana zostanie również nagroda indywidualna za najciekawszą interpretację wiersza.

 

Wszelkie informacje o  konkursie można uzyskać u pani Karoliny Ćwikły

w Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Radziejowie. 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 8 KWIETNIA 2014r.

 


Prelekcję pt. " Zagrożenie nadwagą i otyłością w dzieciństwie i życiu dorosłym" dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku


wygłosiła Dr n. med. Dorota Kochman z Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

Z okazji przypadającej 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie wypożyczyła z oddziału poznańskiego

Instytutu Pamięci Narodowej wystawę

 

" POWSTANIE WARSZAWSKIE ".

 

 

"Wystawa „Powstanie Warszawskie” (16 plansz)  przybliża odbiorcy zarówno genezę Powstania Warszawskiego, jego dramatyczny przebieg, straty poniesione przez powstańców, jak i późniejsze ich losy. Wymowne fotografie eksponują ludzi wspólnie walczących z okupantem, ofiary, jakich wymagała od nich ta walka oraz obraz stolicy – miejsca, w którym, mimo tragicznych warunków, starano się także wieść normalne życie. Komentarz historyczny stanowi uzupełnienie nierzadko wstrząsających zdjęć."

 

 

ZAPRASZAMY

wystawę można zwiedzać w dniach 24.03 - 13.04.2014r.

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 

 

 

 

 02.04.2014r.

 

 

Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kujaw przy współpracy z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej  im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

odbyły się 

 

 IV SPOTKANIA Z TRADYCJĄ.

 

 

W programie:

 

 - Prelekcja Pani Doroty Kalinowskiej, etnografa

pt. " Zwyczaje wielkanocne na Kujawach".

 

 

Spotkaniu towarzyszyły warsztaty malowania pisanek,

które prowadziły Panie:

- Aniela Leszczyńska z Osięcin

 - Krystyna Zagrabska z Włocławka

 

Zapraszamy na  wystawę palm i pisanek wielkanocnych.

 

 

Z młodzieżą Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Przemystce spotkały się Panie Dorota Kalinowska

oraz Krystyna Zagrabska.


 

 

 

 

 

 

 

******************************************************************

 

 

 

1 KWIETNIA  bibliotekę odwiedziły dzieci z Piotrkowa Kujawskiego. Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę

i dowiedziały się jak zostać czytelnikiem. W oddziale dla dzieci spotkały się z bajkami i ich bohaterami.

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

29.03.2014r.

 

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KUJAW

zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty rękodzieła

"Tańcowała igła z nitką"


do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie

w Soboty od 10.30 do 12.00


Dzisiaj wykonywaliśmy palmy wielkanocne


na następne zajęcia zapraszamy 05.04.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 *******************************************************************

 

 

 

 

 

 

28.03.2014r.

 

 

Lekcję historii dla uczniów klas II D i  I D

z Liceum Ogólnokształcącego  w Radziejowie

 

przeprowadził bibliotekarz

i historyk Krzysztof Wątrobicz.

 

 

Temat prelekcji:

"Antoni Iglewski "Ponar" - Cichociemny z Radziejowa".

 

Uczniowie zwiedzili także wystawę

pt. "POWSTANIE WARSZAWSKIE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************************

 

 

Dyskusyjny Klub Książki  oraz  Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Radziejowie biorą udział  w II Edycji Ogólnopolskiej Akcji

 

" Czytam w podróży... Herberta", której celem jest upowszechnienie spuścizny  twórczej Poety.

 

 

Akcja zaplanowana jest na 27 MARCA (czwartek). Osobom kochającym literaturę i wszystkim zainteresowanym chcemy wręczyć zakładki z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta.

 

             

 

„Czytam w podróży … Herberta” 2014
II edycja ogólnopolskiej akcji społecznej
Fundacji im. Zbigniewa Herberta

Jak tylko pociąg ruszył
zaczął wysoki brunet
I tak mówi do chłopca
z książką na kolanach

-kolega lubi czytać

-A lubię - odpowie tamten-
czas szybciej leci
w domu zawsze robota
tu w oczy nikogo nie kole

(…)

na białych marginesach
ślady palców i ziemi
znaczony twardym paznokciem
zachwyt i potępienie

Zbigniew Herbert „Podróż do Krakowa” z tomu Hermes, pies i gwiazda.

27 marca (czwartek) 2014 r.  odbędzie się druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam
w podróży… Herberta”, która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta
oraz Klubu Herbertowskich Szkół. Partnerami akcji są Biblioteka Narodowa, Instytut Książki
oraz Instytut Adama Mickiewicza.  Partnerem strategicznym II edycji akcji jest Alior Bank. Projekt realizowany jest w ramach kampanii „Pan Cogito”.

27 marca (czwartek) już po raz drugi wolontariusze ze szkół noszących imię Zbigniewa Herberta, jak również przedstawiciele innych szkół niezrzeszonych w Klubie Herbertowskich Szkół, będą rozdawać osobom podróżującym zakładki do książek z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta. Wolontariuszy spotkać będzie można w środkach transportu miejskiego oraz na przystankach autobusowych. Tego dnia zakładki dystrybuowane będą również w wybranych bibliotekach księgarnio-kawiarniach, a także w ponad 200 oddziałach Alior Banku. „Cieszymy się z tak dużego zainteresowania naszą akcją. W tym roku zgłosiło się
ponad 20 szkół i ponad 450 bibliotek, gotowych do włączenia się w nasz projekt - to naprawdę imponujące liczby – mówi Maria Dzieduszycka, Prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta. Naszym celem jest nie tylko upowszechnienie twórczości Zbigniewa Herberta, ale także popularyzacja czytelnictwa w ogóle. Przekonujemy, że podróż, nawet krótką, można spędzić miło i pożytecznie” – dodaje.

„Najnowszy raport o stanie bibliotek publicznych w Polsce wskazuje, ze w 2012 roku wypożyczono
o 1.500.000  więcej książek niż w roku poprzedzającym. Oznacza to, że zahamowano trwający od 9 lat spadek wypożyczeń. „Bardzo nasz cieszy fakt, że biblioteki chętnie angażują się w akcje promujące czytelnictwo, które niewątpliwie przyczyniają się do coraz częstszego sięgania po książki. Mamy nadzieję, że rok 2014, ogłoszony Rokiem Czytelnictwa, pozwoli zanotować jeszcze większe zainteresowanie literaturą” – mówi Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.

„Cieszymy się, że również w tym roku uczniowie z ogromnym entuzjazmem zdecydowali się uczestniczyć w drugiej odsłonie akcji. To bardzo budujące, że młodzi ludzie pasjonują się poezją i tą pasją chcą zarażać innych” – dodaje Wojciech Kalicki, prezes Klubu Herbertowskich Szkół.

Sponsorem akcji jest Alior Bank, który 27 marca również aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję społeczną „Czytam w podróży … Herberta”. Tego dnia, w 200 oddziałach własnych Alior Banku, zlokalizowanych w 95 miastach w Polsce, dystrybuowane będą zakładki wśród Klientów banku. „Alior Bank od początku swojej działalności aktywnie wspiera projekty kulturalne, dlatego chętnie włączyliśmy się w działania realizowane przez Fundację im. Zbigniewa Herberta. Spodobała nam się idea projektu <<Czytam w podróży…Herberta>>, która nie tylko promuje twórczość wielkiego polskiego poety, ale również czytelnictwo - mówi Julian Krzyżanowski, rzecznik Alior Banku. Cieszymy się, że w niebanalny sposób możemy zachęcić ludzi do urozmaicenia codziennej podróży do szkoły
 i pracy czytaniem” – dodaje przedstawiciel Alior Banku.Szczegółowe informacje na temat akcji „Czytam w podróży … Herberta”, w tym lista miejsc, gdzie można będzie otrzymać zakładkę, znajduje się na stronie www.fundacjaherberta.com. Dodatkowo,
w ramach akcji, Fundacja udostępnia na stronie do pobrania wybrane wiersze, fragmenty esejów
i dramatu Poety.

Zapraszamy na nasze profile na Facebooku:
•    www.facebook.fundacjaherberta.com
•    www.facebook.com/Herbert.Pan.Cogito

***

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Herbertowej. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 

 

24.03.2014r. w radziejowskiej bibliotece odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. W spotkaniu wzięło udział sześć pań. Dyskusja dotyczyła książek:

Defonseca M., Przeżyć z wilkami"

i Grodzieńskiej S., "Kłania się PRL".
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

********************************************************************

 

 

 

 

 

21 marca 2014 r. w  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im.F.Becińskiego

w Radziejowie  odbyły się  we współpracy z Panią Agnieszką Lewandowską – pracownikiem MOPS w Radziejowie  warsztaty czytelnicze dla rodziców i dzieci młodszych  z Radziejowa i okolic.
Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy rodziców na temat znaczenia czytelnictwa dla rozwoju dziecka oraz zapoznanie z formami wspierania  rozwoju dzieci młodszych proponowanych przez miejscowa Bibliotekę.
Rodzice  wraz z dziećmi aktywnie uczestniczyli w spotkaniu wykonując zadania czytelnicze, które miały pokazać „jak czytać ” aby wspólna lektura była przyjemnością

i dobrą inwestycją na pomyślną przyszłość  dzieci.
Prowadząca warsztaty – Danuta Wielgosz zachęcała rodziców do głośnego czytania  wskazując i podkreślając  takie zalety  głośnego czytania jak:
-budowanie więzi między dorosłym a dzieckiem,
-tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością i poczuciem bezpieczeństwa,
-stymulacja rozwoju mózgu i rozwoju emocjonalnego, wrażliwości i empatii,
-rozbudzanie zainteresowań dzieci  i zdobywanie wiedzy,
- rozwijanie wyobraźni,
-wpływ na myślenie i pomoc w zrozumieniu świata, ludzi i siebie,
-uczenie wartości moralnych i wpływ na zmianę negatywnych postaw na pozytywne,
-ułatwienie samodzielnego  czytania dającego podwaliny pod sukces w mówieniu

i pisaniu, wzbogacanie słowotwórstwa,
-ochrona przed uzależnieniem od TV i Internetu,
-kształtowanie nawyku czytania na całe życie jako źródła relaksu
W warsztatach wzięło udział osiem rodzin z Radziejowa i okolic.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 

 

17-18.03.2014r.

 

 

 

Bibliotekarze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie uczestniczyli

w cyklu pięciu szkoleń w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Dwudniowe szkolenia (od listopada 2013  do kwietnia 2014r.)  odbywały się w Toruniu. W wyniku szkoleń bibliotekarze napisali plan rozwoju biblioteki na najbliższe lata oraz projekt grantowy skierowany do młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich o czym wkrótce szczegółowo poinformujemy.

 

 

 

 


 

 

 

 **************************************************************

 

 

 

18.03.2014r.

 

 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego odbył się wykład prof. nzw WSHE dra Marka Stefańskiego dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Temat wykładu:

" Bezpieczeństwo zabezpieczenia emerytalnego".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **************************************************************

 

 

 

 

15.03.2014r.

 

Warsztaty  haftu organizowane przez Towarzystwo Miłośników Kujaw będą odbywać się cyklicznie co drugą sobotę w godzinach 10.30 - 12.30 w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie.

 

Warsztaty prowadzi Pani Ewa Smykowska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

12 MARCA w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie odbyła się prelekcja dla

Uniwersytetu III Wieku pt. " Spotkanie z literaturą  - co warto przeczytać"

Spotkanie prowadziła bibliotekarka Dorota Świderska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************

 

 

 

05.03.2014r.

 

 

Lekcję historii dla uczniów klasy III Tge

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

 

przeprowadził bibliotekarz

i historyk Krzysztof Wątrobicz.

 

 

Temat prelekcji:

"Antoni Iglewski "Ponar" - Cichociemny z Radziejowa".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ******************************************************************

 

 

 

 

 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Franciszka Becińskiego

w Radziejowie

oraz Pracownia Plastyczna

Małgorzata Siarkowska

 


ZAPRASZAJĄ

na prezentację obrazów drukowanych na płótnie


"OBRAZ DLA EWY..."


 


Dekoracyjna propozycja wnętrza Twojego domu.


Wystawa czynna od 7 MARCA.

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

 

Zapraszamy na wystawę


pt. "1 Marca - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

 


  27 lutego 2014r.


Odbyło się spotkanie

z dr Alicją Paczoską-Haukepromującą swoją książkępt. „”Szary”, „Ryś”, „Mściciel”… Żołnierze podziemia

          niepodległościowego na Kujawach Wschodnich ( 1945-1947)”      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 25.02.2014r.

 


Nie po raz pierwszy, a na pewno nie po raz ostatni czytelnia radziejowskiej Biblioteki zamieniła się w scenę teatrzyku otwartego, który zaprezentował spektakl pt."Marzenia pajacyka" napisany i wyreżyserowany przez nieocenioną Alinę Wojciechowską, która  wiele swojego czasu i serca  poświęca na pracę z dziećmi niepełnosprawnymi. Tym razem obok osób niepełnosprawnych wystąpili w roli aktorów -  wolontariusze współpracujący ze Stowarzyszeniem Wspierania Osób Niepełnosprawnych "SUBICERE" w Radziejowie.
   Marzenia pajacyka są przyziemne. Marzy on o tym,  by świat  był dla wszystkich przyjazny i otwarty, aby  wszyscy mieli dla wszystkich serce i patrzyli w serce i nie było żadnych barier, także tych architektonicznych..., które utrudniają życie każdemu, zwłaszcza tym z ograniczeniami fizycznymi. Spektakl pokazuje, że najważniejsze bariery mamy "w głowach i sercach" gdy stajemy się nieczuli na drugiego człowieka

i jego ograniczenia, gdy brakuje nam empatii. A przecież tzw. sprawność to dar, niekonieczne dany na zawsze...
Widownię teatrzyku stanowiły dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego oraz Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie oraz rodzice dzieci występujących w spektaklu, którzy z wielkim sercem zaangażowali się w tego rodzaju aktywność swoich pociech, przygotowując stroje i fragmenty scenografii.
Cechą teatru otwartego, którego przykład stanowił dzisiejszy spektakl,  jest włączenie widowni, która z ochotą dała się zaprosić  do wspólnej zabawy.
Miejska i Powiatowa Biblioteka w Radziejowie  zainaugurowała  spektaklem "Marzenia pajacyka" pierwsze takie spotkanie teatru otwartego. Będziemy starali się do tej formy wracać, licząc na inwencję Pani Aliny Wojciechowskiej, której jak  się przekonaliśmy,  Jej nie brakuje!

Biblioteka radziejowska składa podziękowanie wszystkim - aktorom i ich Reżyserowi, wolontariuszom i Rodzicom za wzruszenie, którego mogliśmy doświadczyć...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 21 lutego 2014r.

 

 

Spotkanie poetyckie ze

Sławomirem Podlewskim

 

oraz promocja książki

"Smutek jak zamyślenie"

 

Spotkanie zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

 

 

Bibliotekarze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie uczestniczą

w szkoleniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Dwudniowe szkolenia odbywają się w Toruniu. Celem szkoleń jest napisanie planu rozwoju biblioteki na najbliższe lata oraz projektu grantowego.

 

Kolejne szkolenie odbyło się 17-18.02.2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

 

14 lutego  na zakończenie ferii w bibliotece odbył się

BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY.

  Nie zabrakło fantazyjnych strojów karnawałowych!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

13.02.2014r. odbyła się

   prelekcja dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku

pt. "Classic designe czyli istota rzeczy",

którą wygłosiła

 historyk sztuki Natalia Magdalena Wielgosz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************

 

 

13.02.2014r. w odbyło się spotkanie "BEZPIECZNE FERIE"

z komendantem Straży Miejskiej w Radziejowie

Pawłem Betlińskim i strażnikiem Sebastianem Świątkowskim.

 

Dzieci wysłuchały jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i przedszkola. Utrwaliliśmy zasady ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznych zabaw zimą. Dzieci dowiedziały się jak postępować z obcymi, przypomniane zostały również zasady bezpiecznego poruszania się na drogach.

Po spotkaniu wykonaliśmy rysunki " Bezpieczne zabawy zimą".

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                  

 

 

**********************************************************************

 

 

 

12.02.2014r.

 

 

Kolejny dzień ferii już za nami !

 

 

Uczestnicy zajęć wysłuchali poezji Juliana Tuwima, dzieci wspólnie

z bibliotekarką czytały wiersze.

 

Odbyły się zajęcia ORIGAMI - PAPIEROWE FANTAZJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****************************************************************

 

 

 

    FERIE W BIBLIOTECE


   „ZIMA, KSIĄŻKA I JA”

 

 

 


ZAPRASZAMY !!!

 


 - w poniedziałki,  środy i  piątki
w godz. 10.00 – 12.00

 


W programie:

 


Zimowy zawrót głowy czyli bawimy się i uczymy!


- zajęcia literacko-plastyczne,
-czytanie bajek,
-gry, zagadki, konkursy
-Bajeczne Ferie ,
- Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszą Panią Zimę”
-Konkurs Plastyczny na „Najpiękniejszy rysunek przedstawiający postacie z bajek”,
- ZAJĘCIA PLASTYCZNE:
-wykonanie masek karnawałowych
-wykonanie śniegowych bałwanków
-zajęcia z ORIGAMI – PAPIEROWE SZALEŃSTWO
-upominek walentynkowy z masy solnej

 

 

 

 

**********************************************************

 

 

 

 

10.02.2014r.

 

Uczestnicy zajęć wysłuchali bajki "Muppety".

Dzieci wykonały walentynkowe serca z masy solnej. Zbliżający się Dzień Zakochanych był wspaniałą okazją do wykonania serduszek. Z pozostałej masy solnej dzieci wyczarowały jeszcze zimowe ozdoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

 

 07.12.2014r.

 

 

Kolejny Dzień Ferii za Nami!

 

Biblioteka zorganizowała spotkanie pt.

"Trochę ciepła zimą. Spotkanie z Afryką".

Uczestnicy zajęć mieli okazję zwiedzić wystawę fotograficzną w czytelni biblioteki "WYPRAWA DO NAMIBII" Arkadego Pawła Fiedlera.

Dzieci wysłuchały ciekawostek o  Afryce, poznały zwierzęta zamieszkujące

"Czarny Ląd".

Odbyło się głośne czytanie wiersza pt. "Bambo" Juliana Tuwima

oraz bajki pt. "Król Lew".

Dzieci zainspirowane Afryką wykonały z rolek po papierze toaletowym zwierzątka afrykańskie - zebry, lwy, żyrafy, słonie...

 

Wszystkie prace wykonane przez dzieci podczas zajęć w bibliotece można oglądać

w oddziale dla dzieci.

                                                            Zapraszamy!

 

 

 

 

 

GŁOŚNE CZYTANIE "Króla Lwa"

 

 

 

Dzieci miały okazję zagrać na instrumentach afrykańskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************

 

 

 

05.02.2014r.

 

Miejska i  Powiatowa Biblioteka im.Franciszka Becińskiego wespół z Towarzystwem Miłośników Kujaw  w Radziejowie były organizatorem „Dnia Kujawskiego”  dla dzieci spędzających ferie zimowe w bibliotece .

Uczestnicy zajęć  wśród kujawskich melodii i „Opowieści Kujawiaczka” Reginy Zaleskiej-Wojciechowskiej miały okazję zwiedzić Izbę Regionalną i  zapoznać się  z dawnymi zwyczajami i przedmiotami, które towarzyszyły Kujawiakom w dawnym życiu codziennym i od święta,  strojem kujawskim,  „na żywo” zaprezentowanym przez Prezes  TMK – Halinę Paczkowską, kujawskim haftem ludowym w mistrzowskim wykonaniu Pań Jadwigi Reske i Ewy Smykowskiej.

Dzieci zainspirowane kujawskimi klimatami zajęć wykonały prace plastyczne – imitacje na papierowych talerzykach fajansu kujawskiego , namalowały także strój kujawski utrwalając sobie  jego kolory i elementy.

Radziejowska Biblioteka składa podziękowanie Członkom Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie-  Halinie Paczkowskiej, Jadwidze Reske, Bożenie Płaczkowskiej, Ewie Smykowskiej oraz Karolowi Szmagalskiemu za zaangażowanie i uatrakcyjnienie zajęć feryjnych  w Bibliotece.

                                                                                 

                                                               

                                       

                                      

 

 

 

                           

     ******************************************************************

 

 

 

 

03.02.2014r.

 

 

Tegoroczne ferie zimowe w naszej bibliotece spędzamy bardzo aktywnie. Dla naszych  czytelników przygotowaliśmy ciekawe atrakcje - zajęcia plastyczne i literackie, konkursy, gry, zabawy i spotkania głośnego czytania.

Pierwszy dzień ferii już za nami!

 

Dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, stworzyły piękne " Zimowe krajobrazy " z wykorzystaniem waty i płatków higienicznych. Odpowiadały na zagadki, rozmawiały wspólnie o zimie.

 

Następne spotkanie w ŚRODĘ - 5 LUTEGO

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 **********************************************************************

 

 

 

29-31.01.2014r.

 

Bibliotekarze bibliotek publicznych powiatu radziejowskiego (GBP Dobre, Bytoń, Topólka, GBP Radziejów Z/S w  Płowcach, MiPBP Radziejów) uczestniczyli w wyjeździe  studyjnym do Warszawy, mając okazję udziału w prelekcjach i wymianę zawodowych doświadczeń. Zwiedzili Instytut Książki (Pałac Kultury i Nauki), Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego - najnowocześniejszą placówkę tego typu w Polsce a także biblioteki warszawskiej dzielnicy Białołęka - " Zieloną Bibliotekę ", Bibliotekę Nautilus oraz Media Centrum. Trzydniowy wyjazd został zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************

 

 

 

 

Bibliotekarze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie uczestniczą

w szkoleniach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Dwudniowe szkolenia odbywają się w Toruniu. Celem szkoleń jest napisanie planu rozwoju biblioteki na najbliższe lata oraz projektu grantowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

22.01.2014r.

 

Lekcje historyczne dla uczniów klas IV Th i III Th

z ZSR CKU Przemystka przeprowadził bibliotekarz

i historyk Krzysztof Wątrobicz.

 

Temat prelekcji:

"Antoni Iglewski "Ponar" - Cichociemny z Radziejowa".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*****************************************************************

 

 

 

 20 stycznia 2014r.

 

 

Klub Miłośników Podróży
 „Tędy-Owędy”

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
im. F. Becińskiego w Radziejowie
Otwarcie wystawy fotograficznej

Arkadego Pawła Fiedleraoraz prelekcja pt. „Podróże do Namibii”

Aldony Klebowskiej

podróżniczki, organizatorki wypraw do Afryki Płd.